"Andra stadiet bör vara gratis för alla"

Enligt en nätgallup i Uutissuomalainen skulle 65 procent av finländarna helst se att utbildningen på andra stadiet blir kostnadsfri över hela linjen.

Speciellt i familjer där barnen fötts tätt, kan utgifterna för utbildningen på andra stadiet bli betungande.
På frågan ”Borde andra stadiets utbildning bli kostnadsfri på riktigt?” svarade 65 procent av de tillfrågade ja, medan 28 procent svarade nej. Andra stadiets utbildning är i princip gratis, men studielitteraturen och de yrkesrelaterade verktygen och tillbehören gör att den i praktiken kan kosta tusentals euro både i gymnasierna och i yrkesutbildningen.
Mest stöd för tanken på en helt gratis utbildning fanns det bland Vänsterförbundets anhängare, där 85 procent svarade ja. Minst förståelse fanns det bland Samlingspartiets anhängare. Där var det bara 43 procent som ansåg att det var en bra idé.
–  Det här visar på tydliga ideologiska skillnader i synen på vad som är individens respektive samhällets ansvar, säger specialforskaren Tomi Kiilakoski på forskningsnätverket Nuorisotutkimusverkosto.
Också en överväldigande majoritet av Centerns och SDP:s anhängare flaggade för gratis utbildning.
– Det verkar finnas en stark politisk vilja att genomföra det här. Vi får hoppas att det märks i riksdagsvalet om ett drygt år, säger ordförande Alvar Euro i Finlands Gymnasistförbund.

Påverkar vardagen

Ju fler barn det finns i familjen desto säkrare är det att föräldrarna är för gratis utbildning. I familjer med minst tre barn röstade 82 procent av föräldrarna för gratis utbildning, i tvåbarnsfamiljer 74 procent.
– Det här visar hur mycket studiekostnaderna påverkar familjernas vardag, säger Alvar Euro.
– Om barnen ligger nära varandra i ålder innebär andra stadiets utbildning kännbara investeringar för en familj, säger Tomi Kiilakoski.
Minst intresserade av kostnadsfri utbildning var de yngsta bland de tillfrågade. Av 18–29-åringarna var 59 procent för och 31 procent emot. Enligt Kiilakoski är det här helt i linje med den nyaste ungdomsbarometern.
–  Vi har kanske en helhetsbild där man vill bevara den nuvarande utbildningens struktur, eventuellt för att den upplevs som fungerande, säger han.
Också ideologiska skillnader mellan åldersgrupperna kan påverka resultatet. Kiilakoski betonar ändå att det också bland de unga blev en ganska tydlig majoritet för kostnadsfri utbildning.
– Intressant är att rekordmånga sjuttioplussare, 67 procent, stöder gratis utbildning. Det kanske säger något om viljan att investera i framtiden, säger han.
Ju högre inkomster man har desto lättare är det att acceptera studiekostnader.
– Resultatet av gallupen följer samma linjer som tidigare undersökningar. Demografiska och socioekonomiska faktorer påverkar hur gärna man svarar och vad man svarar, säger Anni Miettunen, direktör på Utbildningsstyrelsen.
Nätgallupen utfördes av Tietoykkönen Oy på uppdrag av Uutissuomalainen. Ettusen 18 år fyllda finländare deltog.

ANDRA LÄSER