Putin rustar för sin framtid

Ett kvart sekel i ledningen för Ryssland räcker inte för Putin. Förberedelserna för tiden efter hans fjärde presidentperiod är nu i full gång.

16.01.2020 14:25 UPPDATERAD 16.01.2020 15:12
Vladimir Putin kom i sitt årliga tal till nationen med överraskande besked som följdes upp av att den ryska regeringen avgick. Han föreslår omfattande förändringar i landets grundlag som omfördelar den högsta makten. Parlamentets makt ökar på bekostnad av presidentens. Samtidigt skulle också presidentens mandatperioder begränsas till totalt två. Själv sitter Putin nu redan sin fjärde period efter fyra år som premiärminister mellan den andra och tredje presidentperioden. Men även då var han landets faktiska ledare.
Att premiärminister Dmitrij Medvedev genast efter Putins tal lämnade in sin regerings avskedsansökan och Putin mindre än tre timmar senare presenterade ett nytt premiärministernamn visar hur väl förberedd hela föreställningen var.
Tidtabellen för när grundlagsändringarna ska träda i kraft är ännu öppen, men att presidentens makt minskar så länge Putin ännu sitter på posten känns uteslutet.

ANDRA LÄSER