Mordet på Khashoggi kopplas till kronprinsen

Det finns "trovärdiga bevis" för att Saudiarabiens kronprins har kopplingar till mordet på den saudiska journalisten Jamal Khashoggi, enligt en rapport från FN:s utredare Agnès Callamard.

Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman

Agnès Callamards utredning

FN:s särskilda utredare av utomrättsliga avrättningar, Agnès Callamard, inledde i januari på eget initiativ en internationell människorättsutredning av mordet på den saudiske journalisten och dissidenten Jamal Khashoggi.
Hon beskriver sig, i rollen som utredare, som helt oberoende från både regeringar, FN samt andra aktörer. Hon rapporterar sina slutsatser inför FN:s människorättsråds i juni.
Utredningen inleddes genom ett besök i Turkiet i slutet av januari. Där träffade Callamard bland annat chefen för Turkiets underrättelsetjänst samt chefsåklagaren i Istanbul och har fått ta del av material från den turkiska mordutredningen. Sedan dess har hon gjort ytterligare ett besök i Turkiet, flera officiella besök i USA, liksom i Kanada, Tyskland, Storbritannien och Frankrike.
Sammanlagt har hon haft möten med över 100 personer.
Efter det första besöket i Turkiet slog Callamard fast att tillgängliga bevis visar att mordet planerats och genomförts av officiella företrädare för Saudiarabien, samt andra aktörer som agerat på uppdrag av dessa.
Saudiarabiens egen utredning har resulterat i att elva personer ställts inför rätta för mordet. Men Callamard ifrågasätter rättsprocessen, bland annat med anledning av att den omges av stort hemlighetsmakeri.
Hon konstaterar även att fallet väcker svåra frågor om internationell rätt, bland annat då både Turkiet och Saudiarabien hävdar jurisdiktion i fallet. Mordet följer också ett oroväckande mönster av mord på journalister, människorättsförsvarare, aktivister och oppositionella.
Källa: Agnés Callamard, FN
Bevisen behöver utredas ytterligare av en oberoende och opartisk internationell jury, säger Callamard.
Saudiarabien har inte kommenterat rapporten, som de fått tillgång till i förväg men har tidigare upprepade gånger nekat till att kronprinsen skulle vara inblandad.
Det var den 2 oktober i fjol som den saudiske journalisten och regimkritikern Jamal Khashoggi gick in på det saudiska konsulatet i Istanbul. Han blev sedan mördad där inne. Exakt vad som hände är fortfarande inte klart. I den preliminära rapporten som publicerades i februari kunde FN:s tillsatte utredare Agnès Callamard slå fast att mordet planerats och utförts av statsanställda saudier.
– Jag har kommit längre. Turkiska myndigheter har tillhandahållit mer information, jag har funnit mer bevis. Tidslinjerna över vad som har hänt – och hur det har hänt – är klarare, sade Agnès Callamard till TT under ett besök i Stockholm i maj.
Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA och flera västländer misstänker att den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman beordrade mordet.

Mördades på saudiskt konsultat

Journalisten Jamal Khashoggi levde i exil i USA, där han bland annat skrev kolumner i tidningen The Washington Post. Han var en kritiker av Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och flydde landet i september 2017, sedan prinsen utsetts till tronarvinge.
Khashoggi kritiserade bland annat Saudiarabiens inblandning i kriget i Jemen och beskrev även den rädslans kultur som han ansåg rådde i Saudiarabien efter massgripanden av människorättsaktivister och dissidenter.
Khashoggi gick in på det saudiska konsulatet i Turkiets största stad Istanbul den 2 oktober förra året för att få dokument som krävdes för att han skulle kunna gifta sig. Han kom aldrig levande ut ur byggnaden.
Till en början hävdade saudiska företrädare att Khashoggi lämnat konsulatet efter att ha uträttat sitt ärende. Men 17 dagar efter försvinnandet medgav regimen att journalisten dödats. Förklaringen som gavs var att han dog i samband med ett slagsmål som spårat ur. Regimen ändrade sig senare och sade att mordet varit planerat av dem som utförde det.
Agnès Callamard presenterade sina slutsatser för FN:s råd för mänskliga rättigheter. Själv har hon inget mandat att inleda någon rättslig process, men kan uppmana tyngre FN-instanser att agera.
Saudiarabien har lagt locket på om mordet på journalisten Jamal Khashoggi. Men efter månader av grävande har FN:s utredare Agnès Callamard offentliggjort sin rapport.

ANDRA LÄSER