Svenska social- och kommunalhögskolan bordlade rektorsval

Efter stormen kring rektorsvalet de senaste dagarna väntar Soc & koms styrelse med att välja ny rektor.

Soc & kom.
Jonatan Sparvjonatan.sparv@hbl.fi
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
Adam Stefánsson Högnäsadam.hognas@ksfmedia.fi
29.11.2022 19:50 UPPDATERAD 30.11.2022 08:51
Svenska social- och kommunalhögskolans styrelse skulle på tisdagen välja en ny rektor. Men det blev det ingenting av, utan ärendet bordlades.
Orsaken till att Soc & kom väljer att bordlägga valet är anklagelserna om jäv, som HBL tidigare har rapporterat om.
Mötesordföranden Marjaana Seppänen säger att styrelsen fattade beslutet om att bordlägga ärendet för att få tid att samla mera information.
– Vi tar det här på stort allvar och vill utreda alla synpunkter. Det var en lång och livlig diskussion under mötet, säger hon.
En av kandidaterna i rektorsvalet var nuvarande rektor Johan Bärlund. Hela soppan började med att just Bärlund skickade ett mejl till personalen och hundratals studerande där han menar att allt inte har gått rätt till i processen att välja ny rektor.
Det här efter att han fått kännedom om vem som är beredningsgruppens förslag till ny rektor för högskolan. Valet har fått Bärlund att misstänka beredningsgruppens ordförande för jäv, en professor vid högskolan. 
Misstankarna gjorde han offentliga strax innan valet av ny rektor. 
– Varför det kom så sent har jag inte fått någon förklaring för. Det kom inte fram när beredningsgruppen formades. Jag vet inte varför det inte kom fram då, säger Seppänen.
Bärlund framför också i mejlet oro över att den kandidat som enligt uppgifter föreslagits, inte uppfyller de kompetenskrav som krävs för att leda högskolan.
Enligt mejlet har beredningsgruppen inte valt Bärlund. Ny rektor kommer att väljas inom två veckor, meddelar Seppänen.
Läs också: Soc & kom-studenter kräver klarhet i rektorsvalet: ”En massa rykten och skvaller”

ANDRA LÄSER