Finlands ekonomi växer mer än väntat – men avmattning väntas

Finlands ekonomiska tillväxt har varit bättre än väntat, men någon ny uppgång är inte att räkna med, säger Danske Banks ekonom.

Osäkerheten i världsekonomin dämpar efterfrågan på finländska investeringsvaror. Bilden är från Nordsjö hamn i Helsingfors.
Statistikcentralens rapport från torsdagsmorgonen visar att den finländska bruttonationalproduktionen ökade med 0,8 procent i september jämfört med motsvarande månad året innan. Jämfört med augusti sjönk bnp dock med 0,4 procent.
När det gäller årets tredje kvartal, det vill säga perioden juli–september, räknar Statistikcentralen preliminärt med en bnp-ökning på 0,5 procent jämfört med kvartalet innan, och 1,9 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Finlands ekonomi har vuxit bättre än väntat och snabbare än euroområdet i snitt. Men någon ny uppgång är inte att vänta, säger Danske Banks ekonom Jukka Appelqvist i en kommentar.
– Sett på längre sikt har vår prognos inte blivit mer optimistisk. Vi räknar fortfarande med en avmattning. Ett tecken på det är barometrarna som visar att både hushållen och företagen har blivit mer pessimistiska.
Läs också: Hyfsad rapportsäsong hittills – sett till förväntningarna
Bostadsbyggandet har minskat och sysselsättningen ökar inte längre i samma takt som förr. I den globala ekonomin ser avmattningen ut att för tillfället ha stannat upp, men aktiviteten i världshandeln är låg. Osäkerheten dämpar efterfrågan på finländska investeringsvaror.

Inflationen fortsatt låg

I oktober var den inflationen 0,7 procent. Appelqvist förutspår att inflationen för helåret kommer att ligga kring 1 procent. Han ser inga tecken på att perioden med historiskt låg inflation, som pågått i flera år redan, skulle vara på väg att ta slut. Senast den finländska inflationen översteg 2 procent var 2012.
– Sett ur hushållens synvinkel är en låg inflation bra eftersom den stöder köpkraften när tillväxten mattas av, säger Appelqvist.
ANDRA LÄSER