Sannfinländarna i toppen och youtuber fick flest röster – så skulle riksdagsvalet gå om de unga fick bestämma

För fyra år sedan var De Gröna det största partiet i Ungas val. Nu tycker finländarna under 18 att Sannfinländarna, Samlingspartiet och Socialdemokraterna ska ha makten i den kommande riksdagen. 

Över 90 000 minderåriga röstade i Ungas val. Kring 5000 röster förkastades. Arkivbild.
Nathalie Koskinennathalie.koskinen@hbl.fi
21.03.2023 17:15 UPPDATERAD 21.03.2023 17:37
Den självklara röstkungen blev youtubern Pasi Viheraho från partiet Finska folket först (FFF). På andra plats kom psykoterapeuten Ville Merinen (SDP). Merinen har gjort sig känd på Tiktok under namnet ”Terapeuttiville”. På tredje plats kom riksdagsledamoten och före detta inrikesministern Kai Mykkänen (Saml). 
I Ungas val gavs i år 90 435 röster. 5,6 procent av rösterna förkastades, vilket motsvarar lite på 5000 röster. För de framröstade kandidaterna var medelåldern 42,9 år.
Riksdagens största partier under pågående mandatperiod fick flest röster i de ungas val. 18,2 procent (46 mandat) av rösterna gick till Sannfinländarna, 13,1 procent (31 mandat) till Samlingspartiet och 13 procent (29 mandat) till Socialdemokraterna.
Svenska folkpartiet fick 3,3 procent av rösterna, vilket motsvarar 5 mandat. 2019 fick SFP röster motsvarande 6 mandat i skuggvalet. År 2019 var De Gröna vinnare i Ungas val med 41 mandat, i år kom de på en fjärde plats med 26 mandat.

Vad är Ungas val?

Alla unga under 18 hade rösträtt i skuggvalet som förrättades mellan 6–17 mars i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och inom hobbyverksamheter runtom i Finland. Ungas val ordnas av Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf vid nationella val.
Valet ordnades på finska och svenska. Kandidaterna som väljarna fick rösta på var de samma som i riksdagsvalet.
Meningen med skuggvalet är att ge de minderåriga en chans att testa på att rösta och för att uppmuntra och minska tröskeln till valdeltagande när de har rösträtt.

Så skulle mandaten i riksdagen se ut enligt Ungas val 2023 

Sannfinländarna: 46 mandat
Samlingspartiet: 31 mandat
Socialdemokraterna: 29 mandat 
De Gröna: 23 mandat
Centern: 22 mandat
Vänsterförbundet: 14 mandat
Rörelse nu: 10 mandat
Kristdemokraterna: 11 mandat
Svenska folkpartiet: 5 mandat 
Frihetsalliansen: 4 mandat
Följande partier fick röster motsvarande 1 mandat: Finska folket först, Feministiska partiet, Sinimusta Liike, Valta kuulu kansalle och Piratpartier.
Inget resultat för det åländska mandatet gavs eftersom inga Åländska skolor och läroanstalter deltog i skuggvalet.
Källa: Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

ANDRA LÄSER