En tredjedel av skolorna hälsoskadliga

När skolåret nu inleds återvänder många elever till skolor med mögel och hälsofarlig inomhusluft. Kommunerna åtgärdar ofta problemen först när skolbyggnaderna är i så dåligt skick att de inte kan användas, vilket oroar Finlands svenska lärarförbund.

15.08.2016 16:03 UPPDATERAD 15.08.2016 16:22
– Det här är inte ett problem som gäller bara Österbotten eller Nyland eller Åboland, det här är ett problem som gäller hela Svenskfinland. Hela Finland, för den delen, säger Christer Holmlund, förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund FSL.
Få byggnader utsätts för lika mycket slitage som skolorna, där ibland hundratals elever rör sig dagligen. Ändå är renoveringen av skolor en låg prioritet för kommunerna. År 2015 var inomhusluften hälsovådlig i 35 procent av skolorna i Finland.
– I dagens läge händer det ofta något först när skolorna är i så dåligt skick att de inte får användas. Det förebyggande arbetet saknas fullständigt, säger Holmlund.
En orsak till att renoveringen av skolor lätt nedprioriteras i kommunerna är att det inte ställs lika höga krav på skolmiljöerna som på andra arbets- och kontorsmiljöer, tror Holmlund.
– En varm höstdag anses det vara okej att det är trettio grader varmt i klassrummet. Vi har en ny läroplan där vi talar om nya läromiljöer, vi kunde passa på att samtidigt uppdatera även den fysiska skolmiljön.

Många sjukskrivna lärare

När inomhusluften är dålig lider elevernas inlärning och allt fler lärare är sjukskrivna, vilket i längden blir dyrt för kommunerna. Trots att många lärare insjuknar med anledning av inomhusluft är det svårt att få symptomen godkända som yrkesskada.
– Den sociala tryggheten måste bli bättre, i dagens läge är det alltför svårt att påvisa en yrkesskada. Det räcker inte med symptom utan man måste kunna påvisa en sjukdom, såsom astma, för att det ska räknas som en yrkesskada, säger Holmlund.
FSL räknar med att det skulle behövas 100–150 miljoner euro per år för att få skolbyggnaderna i ett sådant skick att det inte är skadligt för hälsan att vistas i dem. Förbundet efterlyser ett långsiktigt, minst tioårigt, statligt program för renovering av dåliga fastigheter.
– Det är klart att statliga pengar inte ska täcka ett skolbygge, kommunen måste bidra med egna pengar, men ett statligt bidrag skulle driva på kommunerna att ta tag i saken.

ANDRA LÄSER