Inflationen bromsade något i april

Konsumentpriserna i Finland var i april 5,7 procent högre än i april i fjol. I mars var inflationen 5,8 procent, men i april bromsade den något, främst på grund av att prisökningen på flytande bränslen minskade.

Bränslepriserna ligger fortfarande på höga nivåer, men ökningen i april var inte lika snabb som i mars.
13.05.2022 09:15 UPPDATERAD 13.05.2022 11:56
Det är Statistikcentralen som räknar den månatliga förändringen i konsumentpriser. Det som drev inflationen i april jämfört med fjolåret var stigande priser på el, bensin och diesel och stigande kostnader för renovering av småhus.
Däremot dämpade kostnaderna för barnomsorg inflationen i april. Också priserna på sådana receptbelagda läkemedel som inte ersätts, på undersöknings- och behandlingsavgifter och priset på glasögon sjönk. Dessutom blev den genomsnittliga räntan på bostadslån billigare.
Månadsförändringen av konsumentpriserna var bara 0,3 procent, uppger Statistikcentralen. Priset på lätt brännolja sjönk med nästan 23 procent medan priserna på receptbelagda läkemedel som ersätts däremot steg med 24 procent.
"För konsumenterna är det alltid frågan om verkliga prishöjningar som innebär att varor och service blivit dyrare. I fortsättningen kommer prisökningarna också på en bredare front då ökade produktionskostnader slår igenom i konsumentpriserna. Speciellt matpriserna stiger nu snabbt", säger Centralhandelskammarens chefsekonom Jukka Appelqvist i en kommentar till Statistikcentralens siffror.
Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i april 7,5 procent. I mars var den 7,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i april 5,8 procent.
I Sverige rapporterade Statistiska centralbyrån på torsdagen om en inflation på 6,4 procent. Det är den högsta inflationsnivån i Sverige sedan december 1991.
Europeiska centralbankens och svenska Riksbankens inflationsmål ligger bägge vid 2 procent.

ANDRA LÄSER