Lidls språkbruk

Jag har en viss förståelse Lidls tankegång då det gäller stadsdelar och orter där man knappast någonsin hör ett svenskt ord, men så är inte fallet på Drumsö samt vissa andra områden inom Helsingfors.

I HBL 26.6. förargar sig Kristian Ulfstedt med rätta över Lidls inställning till det svenska språket i Finland. Företaget kunde kanske vara mera lyhört till språkbruket på ifrågavarande ort. Inte nog med att Helsingfors är officiellt tvåspråkigt, så är i synnerhet stadsdelen Drumsö fortfarande mycket svensk. Ön var privat i familjen Tallbergs ägo och inkorporerades med Helsingfors först 1946. Till ön kom man med färja ända tills den första bron byggdes just före vinterkriget – jag har fortfarande en polett till Drumsöfärjan i min ägo. Ön beboddes och bebos fortfarande av flertalet svenskspråkiga.
Jag har en viss förståelse Lidls tankegång då det gäller stadsdelar och orter där man knappast någonsin hör ett svenskt ord, men så är inte fallet på Drumsö samt vissa andra områden inom Helsingfors. Om man på vissa områden kan ha ryska, så kan man säkert med god vilja även ha svenska på vissa områden?
Det är bra att de stora, S och K, får konkurrens, men överdriven småskurenhet hos Lidl hämmar onödigt en positiv kundrespons.
Tala svenska då du handlar hos Lidl och visa att vi finns – ett motto som nog också gäller många andra affärer.

Birger Bäckman

F.d. Drumsöbo

ANDRA LÄSER