THL justerar direktiven: Alla snuviga barn behöver inte coronatestas

Institutet för hälsa och välfärd har luckrat upp direktivet för när man måste låta coronatesta barn med symtom som kan indikera allt mellan en vardaglig förkylning och covid-19.

Direktiven för när man ska låta testa barn för covid-19 har justerats.
25.08.2020 19:24 UPPDATERAD 25.08.2020 19:33
Myndighetsdirektivet att alla dagis- och skolbarn med symtom i luftvägarna ska coronatestas har belastat barnfamiljer och orsakat långa köer till tester. Då influensasäsongen är i antågande var det bäddat för kaos, men på tisdagen ändrade Institutet för hälsa och välfärd på anvisningen.
Fortfarande gäller att barn med infektionssymtom inte får föras till dagis eller gå till skolan. Om barnet dessutom uppvisar symtom som föräldern eller hälsovårdspersonalen anser att passar in på covid-19 måste barnet coronatestas.
Men om symtomen är mycket lindriga, om barnet veterligen inte har exponerats för någon som bekräftats ha covid-19 och om ingen i familjen har varit på resa under de två senaste veckorna går det bra att hålla barnet hemma och följa symtomutvecklingen utan att låta testa barnet.
Men inte heller i de här fallen får barnet besöka dagis eller skola.
Och skulle det vara så att barnet lider av allergi som ger snuva eller om nästan börjar rinna utomhus men inte inne är det okej att gå till skolan eller till dagis, givet att barnets allmänkondition är normal.
Detta är nytt eftersom THL:s direktiv hittills har varit att barnet måste coronatestas vid alla lindriga symtom i luftvägarna.

En symtomfri dag räcker

Skulle ett snuvigt barn bli bättre efter några dagar hemma räcker det med att barnet tillbringar ytterligare en symtomfri dag hemma. Efter det är det åter okej att gå till skolan.
Och har man coronatestat barnet och resultatet är negativt är det okej att barnet går till skolan så snart symtomen avtar, även om hen inte är helt återställd.
Om man låter testa barnet men testresultatet dröjer är det också tillåtet att återgå till skolan efter en symtomfri dag, såvitt barnet inte veterligen har exponerats för någon coronapositiv och ingen i familjen har varit på resa inom två veckor.
I de fall då två eller flera syskon insjuknar samtidigt räcker det med ett negativt coronatest för att alla syskon ska kunna återgå till skolan. Alla syskonen behöver alltså inte testas.
Och i de fall då symtomen i luftvägarna drar ut på tiden behöver barnet inte heller testas flera gånger, såvitt det första testet är negativt och symtomen inte förändras. Skolan eller dagiset kan inte heller kräva ett intyg på negativt coronatest.

ANDRA LÄSER