Över 500 patienters uppgifter skickades till fel mottagare

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt skickade ut försändelser med patientjournaler till fel personer. Alla har spårats enligt HNS.

I slutet av mars fick HNS-patienter postförsändelser som innehöll flera andra patientjournaler än den egna.
När en av mottagarna slog larm visade det sig att 526 patientjournaler hade skickats till fel person – tur i oturen var att det bara fanns fem mottagare. Några av dem hann öppna försändelserna innan sjukvårdsdistriktet tog kontakt, andra inte.
HNS meddelar att alla journaler nu har återbördats, och att patienterna vars journaler det gäller kommer att informeras inom kort.
Enligt HNS ligger felet hos den externa underleverantör som sköter postförsändelserna. HNS överväger att vidta rättsliga åtgärder mot leverantören och har anmält händelsen till Dataombudsmannen och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
ANDRA LÄSER