Norges skyddspolis: Terrordåd kan ske 2021

Högerextremister och islamistiska extremister utgör de största hoten mot Norge, enligt landets skyddspolis PST som varnar för möjliga terrordåd under det kommande året.

Chefen för den norska skyddspolisen Hans Sverre Sjøvold.
I skyddspolisens hotbedömning för 2021 framgår att de största hoten mot Norge anses komma från islamistiska extremister och högerextremister.
"Det anses möjligt att det finns individer i bägge miljöerna som kommer att försöka utföra en terrorattack mot Norge det kommande året", skriver PST.
Däremot anser säkerhetspolisen att det är "mycket osannolikt" att vänsterextremister kommer att försöka genomföra terrordåd.
Hotnivån i Norge ligger på 3 av 5, vilket PST beskriver som "måttligt".

Ökade spänningar

PST bedömer att hotet från islamistiska extremister har intensifierats, på grund av ökade spänningar mellan "yttrandefrihet och det som många muslimer upplever som kränkningar av islam". Enligt skyddspolisen finns risk för att det kan inspirera vissa människor till att begå terrordåd.
Underrättelsehotet bedöms fortsatt vara störst från de statliga aktörerna Kina och Ryssland. Och den teknologiska utvecklingen innebär att såväl statliga som icke-statliga aktörer har fått utökat handlingsutrymme, enligt underrättelsetjänsten.

Pandemin påverkar

Men i år lägger PST också visst fokus på pandemin och de negativa effekter som kan följa på osäkerheten i samhället, bland annat kopplat till ekonomi och arbetslöshet. Det gör enligt myndigheten att det finns risk för våldsamma handlingar.
– Vi varnar för det i Norge eftersom vi har sett det i andra länder, säger PST-chefen Hans Sverre Sjøvold till NRK.
I hotbedömningen varnar PST för att pandemin kan leda till ökad radikalisering bland högerextremister. "Social isolering kan bidra till att flera människor tillbringar tid på internet. Vissa kan lockas till mer extrema forum" står det i rapporten.
ANDRA LÄSER