Låt oss behålla 4:ans sträckning oförändrad

23.12.2021 14:15
HRT har den 1 december publicerat sin nya trafiksystemplan för kollektivtrafikens reformer i centrum och stadskärnan. Det är viktigt att utveckla kollektivtrafiken men reformerna bör vara bättre än nuläget och de bör betjäna användarna bättre.
De nya planerna för spårvägslinjen 4 leder inte till bättre lösningar och tillfredsställer inte folks behov då de färdas. I nuläget betjänar spårvagn nummer 4 dagligen 26 000 resenärer och är därmed den spårvägslinjen som används mest. Den nuvarande sträckningen, turtätheten samt hållplatserna som är väl placerade betjänar bra sina användare. Det är bra att minnas att den linjen också är den enda som betjänar turisterna, som en så kallad sightseeinglinje.
Enligt de nya planerna för 4:ans spårvagn skulle den gå genom Bortre Tölö längs Topeliusgatan. Detta skulle både vara en säkerhetsrisk för invånarna samt vara obekvämt. Gatan är redan nu trång och ifall den ännu skulle få spårvagnsskenor skulle den delen av gatan där skenorna går vara högre beläget än den övriga gatan. Detta skulle bland annat försvåra utryckningsfordons möjligheter att snabbt komma framåt.
Redan nu har vissa förändringar skett och ifall den planerade spårvägslinjereformen förverkligas skulle till exempel de miljövänliga stomlinjerna 20 och 30 få det ytterligare svårare att komma fram på de trånga gatorna.
De nya elbussarnas hållplatser har minskats, till exempel har hållplatserna vid Tölö sjukhus tagits bort. Detta har gjort det svårt för stadsborna att komma fram till sjukhuset. Dessa nya stomlinjer som går genom Tölö betjänar invånarna tillräckligt och orsakar inte liknande problem på Topeliusgatan som den planerade dyra spårvägslinjen skulle göra.
Enligt de nyaste utlåtandena skulle linje nummer 4 även i fortsättningen få plats att åka längs Mannerheimvägen tillsammans med de planerade snabbspårvagnarna. Så det orsakar inte något behov att byta linjens sträckning. Då skulle vi även undvika dyra investeringar, problem på Topeliusgatan och så skulle stomlinjernas körtider inte förlängas.
Då förändringsplanerna för spårvägslinje 4 diskuteras har det förts fram att det enbart skulle gälla invånarna i Munksnäs och Bortre Tölö. Användarmängderna visar dock att hela linjen är mycket lyckad och betjänar en stor del av stadens invånare.
Varför planeras det då att bryta något som redan fungerar utomordentligt och bra betjänar invånarnas färdbehov. Låt oss behålla spårvägslinje nummer 4 så som den är och så bör hållplatserna för stomlinjerna 20 och 30 utvecklas på Tölögatan genom att bland annat återta hållplatsen vid Tölö sjukhus i bruk.

Satu Roberg,

medlem, SFP Helsingfors kretsstyrelse,

Mimi Wiik,

skattmästare, SFP Munksnejdens styrelse

ANDRA LÄSER