Konsumenternas köpkraft ökar och landets konkurrenskraft förbättras

Löntagarnas köpkraft ökar och konkurrenskraften förbättras visar nya uträkningar från Finansministeriet.

21.06.2018 21:27
Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling vid Finansministeriet skriver i ett pressmeddelande på torsdagen att den sammanlagda lönesumman inom ekonomin beräknas öka med 4,0 procent år 2018 och med 3,5 procent under 2019 och 2020.
Den ökade lönesumman ger löntagarna en ökad köpkraft, skriver kommissionen. År 2018 beräknas köpkraften stiga med 2,4 procent och 2019 med 1,9 procent. Ökningen av köpkraften beräknas dock avta till 1,3 procent år 2020 på grund av förhöjda socialskyddsavgifter för löntagarna.
Löneförhöjningarna för 2018 och 2019 förhandlades branschvist. Förhandlingarna resulterade generellt i förhöjningar som motsvarar förhöjningarna inom teknologiindustrin, med beaktande av avtalsperiodens längd.

Enhetsarbetskostnaderna sjönk

Det så kallade konkurrenskraftavtalet som började gälla från januari 2017 sänkte enhetsarbetskostnaderna i Finland med 2,5 procent år 2017, skriver kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling i sitt pressmeddelande.
Enligt Europeiska kommissionens prognos kommer enhetsarbetskostnaderna att öka betydligt långsammare i Finland än i euroområdet även under 2018 och 2019.
Enhetsarbetskostnaderna beräknas minska sammanlagt med 5,5 procent i förhållande till euroområdet under 2017-2019. Därmed förbättras Finlands kostnadskonkurrenskraft avsevärt i förhållande till det övriga euroområdet.

ANDRA LÄSER