"Biblisk plåga" – monstersvärmen från söder totalförstörde Thomas skörd

Den långvariga värmeböljan har fört med sig ett ovanligt fenomen som drabbar många jordbrukare hårt. Vandrande svärmar av fjärilsarten gammafly äter upp all grönska på åkrar där de slår sig ned. För Thomas Antas i Lappträsk var odlingssäsongen över i ett svep.

Total förödelse på Thomas Antas rybsåkrar i Lappträsk efter gammaflyets framfart. Åkern som borde vara grön är brun och torr.
Tobias Pettersson
04.08.2018 10:55 UPPDATERAD 04.08.2018 15:08
Luften över Thomas Antas rybsåkrar i Lappträsk i östra Nyland dallrar i hettan. Skördetiden för rybsen närmar sig, men i år blir det ingen skörd alls. Rybsåkrarna ligger torra och vitbruna. Inte en enda gul blomma eller grönt blad syns till.
– Jag märkte att något var fel när jag klippte min morbrors gräsmatta en bit därifrån. På avstånd såg jag att åkrarna såg vita ut. När jag gick närmare visade det sig att allt det gröna på åkrarna var uppätet. På marken kryllade det av gröna larver, säger Thomas Antas som sedan 2017 är ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) i Nyland.
Åkrarna hade invaderats av gammaflyet, en brunspräcklig fjäril med silvervit teckning på vingarna som normalt trivs på sydligare breddgrader.
– Jag kunde genast konstatera att hela skörden var förstörd och den här odlingssäsongen slut. Det jag tänkte då går inte att skriva i en tidning.
Tiotusentals hungriga larver hade förintat 28 hektar rybsåker för Antas. Larverna tuggar i sig den gröna ytan på rybsen så att fröna torkar bort.
– Det betyder tusentals euro i utebliven inkomst, plus alla kostnader för gödsel, utsäde och det arbete jag tidigare lagt ned på åkrarna, säger Antas, som också jobbar som översättare och kolumnist.
– Kusligt var det också att se grymma mängder av en fjäril jag ännu för några veckor sedan inte kände till. När man körde bil förbi åkrarna var fjärilarna i ett skede så många att det blev mörkt i bilen när svärmarna skymde solen. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig något sådant. Det är som ur en biblisk berättelse.
Rybsfröna skrumpnade bort när larverna smaskade i sig allt det gröna.

Vandrar långt, förökar sig snabbt

Den rikliga förekomsten av gammafly i södra Finland får också den erfarna entomologen Larry Huldén att höja på ögonbrynen. Han benar ut fenomenet närmare.
– Det handlar om en art som egentligen inte förekommer naturligt i Finland. Den brukar dyka upp i landet varje år, men sällan i sådana här mängder. Tidvis får gammaflyet enorma populationer i Mellaneuropa. Burna av varma, sydliga luftmassor kan de ibland ta sig vidare mot norr i större mängder.
– Blir värmeböljan lång kan de lägga ägg och få larver här, som i sin tur kan hinna bli vuxna och lägga ytterligare en generation ägg. Det är det som är på gång nu, och därför har vi ställvis stora svärmar av gammafly, säger Huldén.
Gammaflyet kan inte övervintra i Finland. Men de vuxna individerna är uthålliga flygare som kan ta sig tillbaka söderut när det blir kyligare. Att arten får larver i Finland är ovanligt, men när det händer kan förödelsen vara precis så omfattande som på Thomas Antas åkrar.
– Gammaflyets larver äter i stort sett vad som helst och kan påträffas från ljunghedar till trädgårdar. Arten söker sig gärna till ställen där det finns mycket blommande växter. En blommande rybsåker kan då bli utsatt, säger Huldén.
Den ljusa teckningen på vingarna som påminner om den grekiska bokstaven gamma har gett gammaflyet dess namn.

Undantagstillstånd för gift

Den här sommaren är många jordbrukare i samma båt som Thomas Antas i Lappträsk.
– Många andra här i sydöstra Finland har drabbats. Spannmålen verkar ha lämnats i fred, men rybs, kummin och bondbönor har angripits, säger Antas.
Han har inte besprutat åkrarna med bekämpningsmedel mot gammaflyet.
– Nej, när jag märkte det var det alldeles för sent. Jag vet att många andra nu besprutat sina åkrar, men eftersom nästan ingen visste om att det fanns en sådan här risk var vi dåligt förberedda, säger Antas.
– Massförekomsten är en sporadisk händelse, mycket svår att förutspå. Därför är det svårt att strö ut gift i förväg, konstaterar Larry Huldén.
Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har nyligen beviljat fler undantagstillstånd för bekämpningsmedel mot gammaflyna.
– Affärerna hade redan tidigare under sommaren sålt mycket preparat med undantagstillstånd för att bekämpa bladlöss och rapsbaggar. Tillgången på bekämpningsmedel har därför varit bristfällig. Eftersom behovet av att bekämpa gammaflyna är akut behövdes nu fler undantagstillstånd, säger enhetschef Kaija Kallio-Mannila på Tukes.
Thomas Antas kunde knappt tro sina ögon när han såg vad som hänt med rybsskörden: "Kusligt."

Gammaflyet

Fjärilsart i familjen nattflyn med ett vingspann på 3,5–4,5 centimeter.
Har brun-grå-violetta vingar med en ljusgul, silverglänsande teckning på som påminner om den grekiska bokstaven gamma.
Förekommer över ett mycket vidsträckt område, men klarar inte vintrar i kallare klimat.
Producerar ljusgröna eller blågröna larver som äter nästan vilka växter som helst.
De ungefär fyra centimeter långa larverna kan vålla stor skada på till exempel rybs, kål, bönor och ärter.
De vuxna individerna lever på nektar från olika blommor.

ANDRA LÄSER