Vem tassar i vargtimmen?

Uttrycket vargtimmen är inte så ålderdomligt som många av oss tror.

Vad menar du när du skriver att Ingmar Bergman lanserade ordet vargtimmen? undrade en läsare apropå min artikel om Bergman 100 förra veckan (HBL 18.2.)

Läsaren var bombsäker på att termen vargtimmen var äldre än från 1968 då Bergman presenterade sin film Vargtimmen.

Jag kände genast igen mig i läsarreaktionen. Också jag blev indignerad när jag i Jan Holmbergs bok Författaren Bergman inhämtade att den berömde regissören skulle ha lanserat ett ord som "alla" vet har använts sedan urminnes tider.

Men termen är alltså endast femtio år gammal.

"Vargtimmen är timmen mellan natt och gryning, det är timmen då de flesta människor dör, då sömnen är djupast, då mardrömmarna är verkliga...", skriver Bergman själv.

Som författare är Ingmar Bergman känd för sin egensinnighet vad gäller stavning – i hans texter skrivs människa mänska och demon dämon.

Hur Ingmar Bergman inspirerades till uttrycket vargtimmen och ifall han var medveten om att han introducerade ett nytt uttryck i det svenska språket är oklart.

Folklivsforskaren Bengt af Klintberg har i en artikel i Svenska Dagbladet beskrivit hur han som ung blev kontaktad av Ingmar Bergman som ville veta vilka traditioner som var förbundna med begreppet vargtimmen. af Klintberg misslyckades med uppdraget och kom fram till att Bergman själv hade uppfunnit begreppet.

Litteraturvetaren Jon Helgason, tidigare redaktör för Svenska Akademiens ordbok, har en annan förklaring. Enligt den har Bergman, eventuellt omedvetet, förvanskat det kinesiska uttrycket tigerns timme – ett uttryck som användes i Sverige i mitten av 1900-talet och som betecknar timmen före gryningen. Timmen är präglad av onda drömmar, ångest och död, ämnen som Ingmar Bergman omhuldade.

Helgasons ihärdiga forskning i ämnet ledde honom till en artikel om tigertimmen i Sydsvenska dagbladet 1957. Artikelförfattaren, kulturchefen Hans Schiller, avfärdar teorin om att tigertimmen är den tid på dygnet då flest människor dör men kommer fram till att natten innebär avsevärda fysiska och psykiska påfrestningar.

Men hur kom det sig att tigern i Ingmar Bergmans tolkning blev varg? Ja, kanske för att Bergman föredrog ett nordiskt mytomspunnet rovdjur framför ett exotiskt sådant.

Enligt en annan teori skulle Ingmar Bergman ha inspirerats av det franska uttrycket l’heure entre loup et chien (timmen mellan varg och hund) och enligt en tredje teori ligger förklaringen i Baudelaires diptyk La crépuscule du matin där det talas om vilddjuret som kommer tassande efter skymningen.

I dag är språkvetarna ense om att nyordet vargtimmen är lanserat av Ingmar Bergman. Det betyder inte att den som säger det får stå oemotsagd. När jag refererade min läsarkommentar för några kolleger möttes jag omedelbart av högljudda protester, tills de googlade och upprymt kunde konstatera att språket är en källa till ständigt nya upptäckter.

Ordet har slagit igenom i hela Norden. I Norge och Danmark talar man om ulvetime och vargtime, i finskan heter det suden hetki.

Ingmar Bergman får alltså ta äran åt sig för ordet vargtimmen. Men själva fenomenet var bekant redan för de gamla grekerna.

ANDRA LÄSER