Vården utlöste öppet regeringsgräl – Centern kritiserar Saml för att "inte lyssna på någon"

– Samlingspartiet lyssnar inte på någon expert, öppnar sig Centerledamot Hannakaisa Heikkinen på Facebook. På torsdagen är det meningen att riksdagsgrupperna ska ta ställning till det reviderade förslaget om valfrihet.

18.10.2017 11:13 UPPDATERAD 18.10.2017 11:56
Valfrihetslagen har ändrats på flera punkter sedan Grundlagsutskottet krävde det, men efter de senaste politiska besluten är läget fortfarande ansträngt.
Den nya lagen skulle presenteras redan i torsdags förra veckan, men då meddelades det att det krävdes ytterligare rådgivning om grundlagsfrågor, och det sköts upp med en vecka.
Orsaken kommer fram i det öppna gräl som blossat upp. Eftersom valfria vårdcentraler skjutits upp från den tidtabell Samlingspartiet ursprungligen önskade, har i stället kundsedlarna fått en större roll. Men hur mycket – och med vilket tvång – landskapen ska utfärda kundsedlar för bruk i privata sektorn råder det delade uppfattningar om i regeringsleden.
– Nu kan jag inte längre tiga om den här striden bakom kulisserna, skriver riksdagsledamot Hannakaisa Heikkinen (C) som också sitter i social- och hälsovårdsutskottet.
Heikkinen skriver att tanken om valfrihet i princip är bra, om den kan förverkligas så att de ursprungliga målen om bättre service och tillgänglighet förverkligas.
– Nu är vi i ett dödläge, när Samlingspartiet inte lyssnar på någon, inte på vårdexperter, inte på grundlagsexperter, och inte på tjänstemän som bereder lagen under tjänsteansvar. Förhandlingarna är en fars, skriver hon på Facebook och ackompanjeras av partikamraten, riksdagsledamoten och specialistläkaren Martti Talja.
– Samlingspartiet vill söndra vårdens kronjuvel, specialistvården. Samtidigt riskerar man specialistfunktionerna i joursystemet, landsbygdens livförsäkring, skriver Talja.
Riksdagsgrupperna väntas få ta del av de nya linjedragningarna på torsdagen.
Enligt Helsingin Sanomat har också den nya versionen av valfrihetslagen fått kritik från experthåll.

Lindén varnade för splittring

Sjukvårdsdistriktet HNS vd Aki Lindén sade tidigare till HBL att kundsedlarna, om de används i hög grad inom specialistvård, kan splittra den fungerande offentliga specialistvården.
– Om en betydande del av patienterna med hjälp av sin kundsedel väljer en annan producent för specialistvården än den offentliga betyder det att patientmängden på ett joursjukhus kan minska för mycket. En bra jourverksamhet går att upprätthålla bara när ett sjukhus har tillräckligt många patienter och en tillräckligt stor personal. Då finns tillräckligt många anställda för att de ska kunna rotera i joursystemet, sade Lindén till HBL då.
– Det innebär risker för centralsjukhusens verksamhet.

ANDRA LÄSER