Ja till dyrare parkering i Helsingfors säger politikerna

Parkeringen för dem som bor i Helsingfors kan chockhöjas från 30 till 50 euro i månaden nästa år. Stadsstyrelsen ska ännu säga sitt i frågan.

I dag kostar boendeparkeringen kostar 15 eller 30 euro beroende på var du bor i Helsingfors.
Hur mycket får avgifterna för boendeparkeringen i Helsingfors höjas? Den frågan uppstod det oenighet om i stadsmiljönämnden på tisdagskvällen.
En helsingforsare i stadskärnan betalar nu 30 euro i månaden för att parkera sin bil. Men suppleanten Olli-Pekka Koljonen (SDP) föreslog att avgiften höjs till 50 euro nästa år. Efter det skulle priserna stiga med högst 15 procent om året.
Koljonen förklarar den stora höjningen på 50 euro med att den skulle inbringa 2,7 miljoner i intäkter till staden. Han hänvisar till att staden har ett produktivitetsmål på 50 miljoner euro den här fullmäktigeperioden.
- Vi försöker garantera att servicenivån är tillräckligt god så att du kan lita på att du får en parkeringsplats om du har ett parkeringstillstånd, säger han.
Omröstningen i nämnden var knapp och det blev 7-6 till fördel för Koljonens förslag. Han fick stöd av sitt eget parti, De Gröna och Vänsterförbundet.

Så här röstade politikerna

Ja till att boendeparkeringen höjs från 30 till 50 euro från och med nästa år:
Olli-Pekka Koljonen (SDP), Mia Haglund (VF), Otso Kivekäs (Gröna), Sami Kuusela (SDP), Tuomas Nevanlinna (VF), Amanda Pasanen (Gröna) och biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna).
Nej till att boendeparkeringen höjs till 50 euro, men för en höjning på 15 procent om året:
Silja Borgarsdottir Sandelin (SFP), Atte Kaleva (Saml), Otto Meri (Saml), Jenni Pajunen (Saml), Mika Raatikainen (Sannf) och Risto Rautava (Saml).
Frågan ska ännu behandlas av stadsstyrelsen.
- Jag vill understryka att vi inte vill höja parkeringsavgifterna mer än det behövs. Den höjning som Samlingspartiet föreslog var så låg att servicenivån inte hade ökat, säger han.
Samlingspartiet, SFP och Sannfinländarna ville inte se någon engångshöjning från 30 euro till 50 euro.
- Det här motsatte vi oss självklart. Sossarna gjorde ett slugt drag, som skulle innebära att den nuvarande avgiften höjs med cirka 60 procent på en gång, från 30 euro till 50 euro, säger nämndens ordförande Risto Rautava (Saml).
Om de planerade inbesparningarna på 2,7 miljoner euro säger Rautava så här:
- Det handlar egentligen om man kan lägga in det här i produktivitetsprogrammet eller inte. Alla borgerliga partier ansåg att det inte hör dit.
I stället förde Rautava fram ett förslag om att avgifterna enbart kan börja stiga med max 15 procent om året från och med 2023.

Haga och Vallgård

Saken ska ännu behandlas av stadsstyrelsen. Oavsett ser det ut som att Helsingfors är på väg mot ett nytt system där priset på boendeparkeringen bestäms enligt efterfrågan.
På ställen där efterfrågan är stor är platserna dyrare, och tvärtom. Staden kallar det här för "prissättning enligt servicenivån".
- Det kan hända att priset inte stiger på vissa ställen. Men på platser där det finns förhållandevis många parkeringstillstånd och få parkeringsplatser, som i Kampen, kan priset höjas mer än till exempel i Haga eller Vallgård, säger Koljonen.

90 euro i månaden

Ursprungligen hade stadens tjänstemän föreslagit att avgiften för boendeparkeringen höjs med 20 procent om året med start från 2024.
Då skulle parkeringen kosta 36 euro i månaden på de dyraste områdena i staden. År 2029 skulle de kosta 90 euro per månad.
Under kvällen lämnade fyra ledamöter in en avvikande åsikt efter beslutet: Risto Rautava, Jenni Pajunen (Saml), Atte Kaleva (Saml), Otto Meri (Saml) och Mika Raatikainen (Sannf).
ANDRA LÄSER