Risken för postcovid ska utredas i Finland

Ännu är det för tidigt att säga hur stor risken är att man drabbas av långvariga men efter en coronavirusinfektion, säger Institutet för hälsa och välfärds direktör Mika Salminen.

För tillfället saknas uppgifter om hur vanligt det är att coronadrabbade i Finland lider av långvariga men efteråt.
Sofia Westerholm/SPT
22.07.2021 14:25 UPPDATERAD 22.07.2021 14:53
I augusti ska en ny arbetsgrupp börja utreda förekomsten av så kallad postcovid i Finland, och effekterna av de långvariga besvär som en del upplever efter en coronavirusinfektion.
Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd (THL), säger att det för tillfället finns varierande uppskattningar om hur allmänt förekommande långvariga symtom till följd av covid-19 är.
Arbetsgruppens uppgift blir att fördjupa sig i data och kontrollera evidensen för postcovid.
– Än så länge har vi inte sett så många av dessa fall i Finland. Men visst finns det fall även här, speciellt bland sådana som varit så sjuka att de behövde sjukhusvård då de hade covid-19, säger Salminen.
Salminen säger att det ännu är för tidigt att uppskatta om Finland efter den akuta coronaepidemin i stället kommer att stå med en stor grupp personer som lider av svåra och långvariga men av viruset.
Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att det behövs mer forskning kring postcovid i Finland.
Vanliga symtom som en del personer upplever efter att ha tillfrisknat från covid-19 kan vara exempelvis feber, sjukdomskänsla, trötthet och allmänna smärtor.
– Många blir vanligen av med symtomen, men det finns en grupp människor som tycks lida av symtomen en längre tid. Hur stor denna grupp är i Finland vet man inte.
Trots att många fall av postcovid har rapporterats i andra länder, säger Salminen att man inte direkt kan dra generella slutsatser och anta att detsamma gäller här.
– Vi behöver nu mer forskning om saken direkt inom Finland.
Arbetsgruppen inleder sitt arbete i augusti. Gruppens ordförande är en utomstående part, men också institutets egna experter finns representerade i arbetsgruppen.

ANDRA LÄSER