Vanligare att män förlänger karriären – forskare förklarar fenomenet med hälsa och arbetsbild

Arbetsbelastning, valmöjligheter, deltidspension och hälsa är faktorer som påverkar viljan att pensionera sig.

Forskare anser att möjligheter att påverka arbetsbördan och arbetstiderna kan locka anställda att förlänga karriären över pensionsåldern.
19.12.2021 11:11 UPPDATERAD 19.12.2021 11:12
Det är 1,3 gånger vanligare att män förlänger karriären över pensionsåldern än att kvinnor gör det, enligt forskare vid Åbo universitet och Östra Finlands universitet. Studien jämförde anställda inom den kommunala sektorn, meddelar Åbo universitet i ett pressmeddelande.
Forskarna förklarar skillnaden med faktorer som både uppmuntrar och möjliggör att män arbetar längre. Till exempel är det vanligare att män har partner som fortfarande arbetar.
"En partner som fortfarande arbetar kan uppmuntra en att skjuta upp pensionen", säger forskaren Saana Myllyntausta.
Samtidigt upplever män mindre psykisk arbetsbelastning, de har enklare att påverka sina arbetstider och är inte deltidspensionerade i lika stor utsträckning. Det är också vanligare att kvinnor har symtom som orsakar smärta, vilket minskar arbetsförmågan.
"För att kvinnor ska arbeta länge behövs fokus på framför allt psykosociala arbetsomständigheter. Konkreta åtgärder är att minska arbetsbördan och möjligheter att påverka arbetet och arbetstiderna", säger Sari Stenholm, chef för forskningsprojektet och professor i folkhälsa och epidemiologi.

ANDRA LÄSER