Sverige höjer risknivån för spridning av coronavirus – uppgraderas till "mycket hög"

Folkhälsomyndigheten i Sverige höjer risken för smittspridning inom landet till mycket hög.– Vi har identifierat ett par fall där man inte säkert kan säga hur man fått smittan. Det är ett tecken på att vi inte vet hur omfattande spridningen är, säger biträdande stadsepidemiolog Anders Wallensten.

Anders Wallensten, Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten, Per Follin, chef för Smittskydd Stockholm på Region Stockholm, och Taha Alexandersson, Socialstyrelsen, under tisdagens uppdatering.
Över 60 nya fall av coronasmitta har bekräftats i Sverige under dagen. Dessutom vårdas två personer på Karolinska universitetssjukhusets intensivvårdsavdelning i Huddinge efter att ha blivit smittade av viruset.
Fallen är de första i Sverige där personer tvingats till intensivvård – men sjukhuset vill inte uppge hur allvarligt sjuka personerna är eller kommentera fallen ytterligare. Under tisdagen fortsätter antalet svenska fall av virussjukdomen att stiga – vilket gör att Folkhälsomyndigheten nu höjer risken för smittspridning i Sverige till mycket hög. Risken för importfall är också fortsättningsvis mycket hög.
Riskhöjningen innebär också ytterligare åtgärder. Myndigheten uppmanar sjuka att begränsa sina sociala kontakter och det förs i nuläget en dialog med regeringen vad gäller större evenemang.
– Men evenemangen måste bedömas utifrån sina egna unika förutsättningar, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Ny strategi

Smittskydd Stockholm kommer också att ändra sin strategi efter att Sverige ser ut att ha fått sina två första konstaterade fall av inhemsk spridning av coronaviruset.
– Vår smittspårning kommer att inrikta sig på de som är svårast sjuka och fånga upp fall tidigt för att försöka undvika att man i vården utsätter andra för smitta, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.
I Stockholm har två personer insjuknat i coronavirussjukdomen covid-19 utan kända kopplingar till smitta utomlands.
Region Stockholm meddelade under tisdagseftermiddagen att ytterligare 60 personer konstaterats smittade av viruset. En majoritet av de nya fallen kopplas till Italien, men några även till Iran.
I Skåne har tre personer konstaterats vara smittade och i Halland respektive Örebro finns ett nytt fall vardera. Samtliga kan kopplas till norra Italien.

Antal fall i Sverige

Sammanlagt har 326 personer i Sverige bekräftats smittade av coronaviruset:
207 personer i Region Stockholm
33 personer i Västra Götaland
25 personer i Region Skåne
21 personer i Region Värmland
10 personer i Region Jönköping
9 personer i Region Uppsala
6 personer i Region Halland
5 personer i Region Västerbotten
5 personer i Region Örebro län
2 personer i Region Gävleborg
1 person i Region Sörmland
1 person i Region Norrbotten
1 person i Region Östergötland
Uppdaterad klockan 12:30 den 10 mars 2020.
ANDRA LÄSER