Valet av Vandaherde orsakar missämja

Monica Cleve, kaplan i Ekenäsnejdens svenska församling yrkar på att församlingsrådet i Vanda svenska församling ändrar sig och väljer henne till kyrkoherde i stället för Kristian Willis som valdes i april. Nuvarande kyrkoherden vill däremot att Cleves yrkan förkastas.

Kyrkoherde Martin Fagerudd går i pension i juli och han anser att valet av hans efterträdare ska stå fast. Arkivbild.
I mitten av april valde församlingsrådet i Vanda svenska församling Kristian Willis, nu församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till kyrkoherde från början av juli. Då går nuvarande kyrkoherden Martin Fagerudd i pension.
Willis arbetar för tillfället med internationella frågor som pastor för det engelska arbetet. Vid valet av ny kyrkoherde var Monica Cleve motkandidat till Willis. Rösterna i församlingsrådet föll 6-4 i Willis favör.
Läs mer: Kristian Willis ny kyrkoherde i Vanda
Monica Cleve har lämnat in en rättelseyrkan och motiverar den bland annat med att både domkapitlet i Borgå stift och kyrkoherde Kim Rantala som ursprungligen beredde ärendet konstaterat att Cleve är mer meriterad för tjänsten, både då det gäller skicklighet och förmåga. Hon anser att hon därför borde ha valts till kyrkoherde.
– Vi hade två starka kandidater och båda gjorde ett gott intryck, men det var troligen helheten som innebar att utgången var den här, motiverade kyrkoherde Fagerudd valet av Willis i HBL i april.
Fagerudd som är föredragande då Cleves rättelseyrkan behandlas i församlingsrådet på tisdagen föreslår att yrkandet förkastas. Han motiverar det till exempel med att Willis står för ett visionärt tänkande som förnyar församlingens ledarskap, medan Cleve vid den intervju medlemmar ur församlingsrådet gjorde med kandidaterna inte förde fram någon strategisk helhetssyn.
Nu ska församlingsrådet alltså efter att en gång ha valt Willis ta ställning till Cleves rättelseyrkan beträffande valet. Senast var två av rådets ordinarie ledamöter frånvarande och deras suppleanter var heller inte på plats.
– Den som är missnöjd med församlingsrådets beslut kan yrka på rättelse och framföra sina argument och det är det som nu hänt, säger Fagerudd.
Om församlingsrådet nu väljer att avslå Cleves rättelseyrkan kan Cleve välja att föra ärendet vidare till förvaltningsdomstol.
ANDRA LÄSER