Vikström: Gud har inget kön

En grupp anonyma församlingsmedlemmar anser att Åbo svenska församlings kyrkoherde Mia Bäck har uttalat sig väldigt stötande därför borde tillrättavisas och tillfälligt avsättas från sin tjänst. De uppmuntrar henne att i stället studera teologi vid Åbo universitet, skriver Åbo Underrättelser.

Den anonyma gruppen har kontaktat domkapitlet vid Borgå stift efter en ÅU-intervju med kyrkoherde Mia Bäck. Bäck kallar Gud för hen och tycker att det är viktigt att kyrkan vågar ifrågasätta gamla begrepp och trosuppfattningar, vilket biskop Björn Vikström stöder.
– Jag har läst den anonyma skrivelsen till domkapitlet, men vet inte vem som har skickat den. Jag skulle gärna samtala med dem ansikte mot ansikte. I skrivelsen räknar gruppen upp mina argument i artikeln, men kommer inte med egna motargument. Jag skulle gärna vilja höra dem, säger Bäck till SPT.
Hon hade aldrig som avsikt att gå in i hen-debatten eftersom hon vet att det är känsligt, men talar gärna om Gud med ett inkluderande språk.
– Gud skapade mannen och kvinnan som sin avbild, och för mig är Gud vare sig man eller kvinna. Därför är ordet hen så praktiskt. Det gör det tydligt att Gud är större än en han eller hon och visar att det inte enbart är den vita, heterosexuella mannen som är normgivande, har Bäck sagt till ÅU.

Borde kyrkan ha ett tydligt och gemensamt ställningstagande i henfrågan?

– Jag tror inte att det möjligt eller nödvändigt. Däremot är det viktigt att föra en diskussion om Gudsbilder och vilket språk vi använder när talar om Gud. Både den som bara vill tala om Gud med maskulina ord och den som vill tala om Gud med ett mer inkluderande språk ska få känna sig hemma i vår kyrka, säger Bäck till SPT.
Att könsneutralisera Gud gör det också lättare för barn med problematiskt förhållande till sina pappor att kunna ta del av Guds budskap, anser Bäck.
– Man ska se Gud som en kärleksfull förälder, oberoende av vilket kön hen har. Också personer som inte känner sig som vare sig man eller kvinna måste få plats i kyrkan och känna sig hemma där, säger Bäck till ÅU.
Biskop Björn Vikström vid Borgå stift har tagit del av kritiken mot Bäck. Enligt honom kommer domkapitlet inte att vidta några åtgärder.
– Det betyder mycket för mig att biskop Vikström stöder mig i den här frågan. På ÅU:s Facebooksida har reaktionerna varit blandade och jag tror att frukostbords- och kafferumsdiskussionerna efter ÅU:s artikel har gått heta. Men de flesta reaktioner jag personligen har fått har varit positiva, säger Bäck.
Vikström, som är uppställd i ärkebiskopsvalet, tycker att en könsneutral Gud är en möjlighet för dem som har dåliga fadersrelationer.
– Det är bra att motverka bilden av Gud som en skäggig gammal gubbe sittande på ett moln. När vi talar om Gud som en far, en herde eller en klippa är det ett symbolspråk. Gud har inget kön och kan också beskrivas som en god mor (i Bibeln används bilden av en fågelmamma). Det här kan vara viktigt i synnerhet för dem som har dåliga erfarenheter av sin egen pappa, säger han till SPT.
Vikström ser inget hinder för att använda hen när man hänvisar till Gud, men vill att man ska vara medveten om att det kan väcka starka känslor.
– Att kalla Gud för hen är inte i sig kontroversiellt – det gör man ju hela tiden på finska. Men eftersom vi är ovana med det på svenska är det klokt att diskutera det i församlingen. Då blir de som har svårt med det hörda, och den som vill får förklara varför, säger han.
Varken Vikström eller Bäck vill ändå slopa benämningar som fader vår eller Gud fader.
Åbo Underrättelser var först med nyheten.
ANDRA LÄSER