Ta av bilisterna och ge åt sparkcyklisterna — är det ett bra förslag? Nämnden röstar om parkeringsplatser på tisdag

Något måste göras åt elsparkcyklar som ligger längs gator och parker i Helsingfors, det är partierna överens om. Men är den rätta lösningen att förvandla 130 p-rutor för bilar till p-områden för elsparkcyklar? Så här tycker medlemmar i stadsmiljönämnden inför tisdagens omröstning,

Elsparkcyklar på en livlig gata i Helsingfors på morgonen på första maj, 1 maj 2022.
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
21.03.2023 06:01 UPPDATERAD 21.03.2023 09:40
Helsingfors stad vill reservera 250 parkeringsområden för elsparkcyklar i centrum. Drygt hälften av dessa, eller 130 p-områden, ska tas från parkeringsrutor som står längs stadens gator, rutor som i dagsläget är reserverade för boendeparkering. Stadsmiljönämnden återkommer till frågan på tisdagens möte, efter att ärendet bordlades för en vecka sedan på initiativ av Samlingspartiet.
"Vi tar inte ställning i frågan ännu, för vi har så många frågor till tjänstemännen som har förberett ärendet. Senast till nästa möte ska Samlingspartiet bilda sig en åsikt om parkeringsplasterna", skriver Risto Rautava per e-post till HBL. Han är vice ordförande för stadsmiljönämnden.
Samlingspartiet har fyra representanter i nämnden, som består av tretton medlemmar.  De Gröna har tre representanter, inklusive ordförandeposten som innehas av Anni Sinnemäki. Enligt Amanda Pasanen är partiet överens i den här frågan: 

ANDRA LÄSER