Centern lovar hälsostation i varje kommun – men det finns inte i nuläget

Centern har utmanat andra partier att kräva besked om i vilka kommuner hälsostationer ska slopas. Men i dagsläget finns inte hälsostationer i alla kommuner, en situation som uppstått efter Centerledda Paras-projektet.

Centerns ordförande Annika Saarikko och vice ordförande Riikka Pakarinen anser att det finns en stor principiell skillnad mellan partierna. – I städerna vill vi att alla stadsdelar ska ha närservice.
Centerns ordförande Annika Saarikko kom nyligen med en attack mot Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo och frågade: "Vilka kommuner ska lämnas utan hälsostation?"
Men det finns inte heller i dag hälsostationer i varje kommun. Och om det finns, så är det inte nödvändigtvis med daglig läkarmottagning.
En synlig debatt inför valet i januari har handlat om Centerns vallöfte om minst en hälsostation i varje kommun, med tillgång till läkartjänster. Sannfinländarna har klassat det som populistiskt. Samlingspartiet har sagt att det inte måste finnas en fysisk läkarmottagning i varje kommun eftersom det inte finns det nu, men utlovar distansmottagning till alla det passar för, och påpekar att det finns äldrevårdsverksamhet i alla kommuner.
SDP säger att man visserligen stöder närservice, men att det kan ske på nya sätt, med ambulerande service, rullande hälsostationer och digital mottagning. SFP vill trygga de nuvarande hälsocentralerna, och utöver det satsa på flyttbara lösningar som hälsobussar och digitala tjänster.

Samkommuner uppstod efter Centerlett projekt

En granskning av dagsläget visar att det i dag finns en hel del olika lösningar som uppstått kring de minsta kommunerna på fastlandet.
I fastlandets minsta kommun Luhango med omkring 700 invånare är en lokal station öppen på onsdag förmiddagar eller enligt överenskommelse. I övrigt får man söka sig 25 kilometer till Joutsa. I Kaustby, Halso och Vetil finns en gemensam hälsostation belägen i Vetil.
I en del kommuner med omkring 1 000 invånare finns läkare på plats vissa dagar i veckan, andra inte. En vanlig lösning är att närservicen består av en sjuksköterska som avgör vårdbehovet och tar emot tidsbokningar till läkare. Larsmo hänvisar på sina webbsidor till att läkarmottagning och provtagning i allmänhet sker i Jakobstad.
Enligt Kommunförbundet uppstod en stor del av de här samarbetslösningarna på grund av det Centerledda Paras-projektet på 00-talet, då målet var en befolkningsbas på 20 000 invånare för att få bärkraft bakom servicen. Många kommuner fusionerades, andra inledde vårdsamarbete.

Vad är det ni vill förändra nu – ska det grundas nya verksamhetsställen i kommunerna, eller vill ni hindra att antalet minskar framöver?

– Vi vill att det ska finnas en hälsostation i varje kommun – också där det inte finns någon nu. Då ska det finnas en. För räddningstjänstens del är löftet att vi inte gallrar mer, säger Centerns vice ordförande Riikka Pakarinen (C).
– Men vi har inte gått in på detaljer, till exempel om hälsostationen kan vara på hjul – det är välfärdsområdet som bestämmer nivån på servicen. En annan sak som hör till är att det ska gå att få hjälp via ett enda telefonnummer, så att man inte slussas runt.

Så i Halso, Vetil och Kaustby som nu samsas om en station ska det bli fler?

– Ja. I varje kommun. I storstäderna vill vi dessutom att alla stadsdelar ska ha närservice.

Just nu finns närmast planer på att skapa större centraler med all service under ett tak, bland annat i Helsingfors, vad säger ni till det?

– Ja, där skiljer vi oss från exempelvis Samlingspartiet som driver stora enheter och centralisering. Vi talar om närservice. Stort är inte poängen, vi är rakt emot det, säger Pakarinen och motiverar det med att det i exempelvis Esbo kan ta en halvtimme eller mer att ta sig till en annan del av staden med allmänna trafikmedel.
Om de kommuner där det i dagsläget finns sjukvårdare som bedömer servicebehovet, men inte nödvändigtvis läkare på plats, hänvisar Pakarinen också till att det är de beslutsfattare som väljs in i välfärdsområdenas fullmäktige som i sista hand avgör.

Men om lösningarna enligt er också kan vara ambulerande, eller närservicen vara sjukvårdare, är det här ämnet då så polariserande som det framstår?

– Vi är nog rätt långt ifrån varandra, om man jämför med Samlingspartiet och Sannfinländarna. Det är en stor principiell skillnad. Och det är ju bra, då kan folk se själva och jämföra.
ANDRA LÄSER