Verkkokauppa ansöker om att gå med på Helsingforsbörsens huvudlista

Verkkokauppa är för närvarande listat på First North Growth Market Finland, men vill flytta sina aktier till Nasdaq Helsingfors huvudlista.

Verkkokauppas affär på Busholmen.
Handeln med Verkkokauppas aktier på Helsingforsbörsens huvudlista väntas kunna inledas "under eller omkring" den 5 juni, skriver Verkkokauppa.com i ett börsmeddelande på bolagets nätsidor.
Målet är att göra företaget mer känt och nå en större ägarbas, uppger bolaget.
– Företaget har vuxit konsekvent de senaste åren och det här är ett naturligt steg för oss. Som den mest populära finländska nätaffären är vi väl rustade för det nuvarande avbrottet på marknaden, då detaljhandeln flyttar sig allt mer till nätet, säger bolagets vd Panu Porkka i pressmeddelandet.
Verkkokauppa har samtidigt bett om att få sina aktier flyttade från First North Growth Market Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsingfors.
Verkkokauppa grundades på 1990-talet och listades 2014. Bolaget hade i fjol en omsättning på drygt 500 miljoner, vilket innebar en tillväxt på 5,5 procent under fjolåret. Rörelsevinsten 2019 var 11,3 miljoner.
ANDRA LÄSER