Wetterstrand om nya jobbet: Företag kan vara bättre på hållbar utveckling än politiker

Maria Wetterstrand blir vd för kommunikationsbyrån Milttons nygrundade dotterbolag som ska lära företag att bli bättre på hållbar utveckling.

Milltons nya kap Maria Wetterstrand. "I tider då politiker blir handlingsförlamade på grund av Trump kan näringslivet bli ledande när det gäller hållbar utveckling och bidra till att ingjuta mod i politiken igen", säger Maria Wetterstrand som tidigare var gift med riksdagsledamoten Ville Niinistö som är partiordförande för De gröna i Finland.
Det är fem och ett halvt år sedan Maria Wetterstrand lämnade uppdraget som språkrör för Miljöpartiet i Sverige och blev fri konsult. Nu är det slut på frilansandet i och med att Wetterstrand blir vd för Milttons nya dotterbolag Miltton Purpose som riktar in sig både på den svenska och på den finska marknaden.

Maria Wetterstrand, berätta vad du kommer att syssla med på nya jobbet?

– Tanken är att jag och de medarbetare som anställs ska hjälpa företag att utveckla affärsstrategier i hållbarhet och få dem att göra förändringar som gör dem mer ansvarstagande eller klimatsmarta. Det kan handla om hur man kan göra affärerna mer hållbara ur miljösynpunkt och om hur företag kan integrera personer med olika bakgrund. Vi hjälper också bolag att bli engagerade i det samhälle som de verkar i.
Wetterstrand kommer att arbeta på Milttons kontor både i Stockholm och i Helsingfors. Inledningsvis anställer bolaget ytterligare en eller två personer och avsikten är att växa kraftigt framöver.

Min uppfattning är att finska och svenska bolag har rätt olika inställning till hållbar utveckling och att vi i Finland på den här fronten ligger efter Sverige. Är det så?

– Jag vag vet inte om jag kan svara på den frågan eftersom jag hittills främst har arbetat med svenska bolag. Jag vill inte agera domare.

Miltton är känt för att värva många tidigare politiker som lobbyister. Med en karenstid på fem och ett halvt år kan man inte beskylla dig för att byta läger för snabbt, men hur ser du på debatten kring politiker som blir lobbyister?

– Det här är inte ett lobbyistuppdrag utan snarast ett konsultjobb. Man kommer inte att se mig springande i riksdagskorridorerna eller utnyttja gamla kontakter från min tid som politiker, vilket är bra eftersom jag har lite svårt för att besvära människor. Rent generellt tycker jag att det är rimligt att ex-ministrar som har en inblick i vad som är i görningen politiskt, avvaktar innan de börjar utnyttja gamla kontakter och kunskaper. I Sverige är det ganska många ex-politiker som har problem att ta sig in på arbetsmarknaden.
Maria Wetterstrand hade visserligen själv inga svårigheter att hitta nytt jobb. Flera gånger tidigare fick hon arbetserbjudanden som hon avböjde. När Miltton kontaktade henne var hon först något skeptisk.
– Orsaken till att jag tackade ja var dels att de arbetsuppgifter som erbjöds var intressanta, dels hade jag den senaste tiden börjat känna mig understimulerad. Jag var helt enkelt redo att göra något nytt. Men jag behövde fem år för att komma över utmattningen efter åren i politiken.

Arbetet för hållbar utveckling har stött på patrull efter att Trump valdes till president i USA. Hur är det att jobba med de här frågorna under de politiska omständigheter som råder för stunden?

– Det stämmer att hållbar utveckling politiskt är i motvind inte bara i USA, men också i EU. I tider då politiker blir handlingsförlamade på grund av Trump kan näringslivet bli ledande i de här frågorna och bidra till att ingjuta mod i politiken igen. Beträffande hållbar utveckling är de nordiska länderna och företagen föregångare.
ANDRA LÄSER