Utlandsfinländare kan rösta per brev

I riksdagsvalen 2019 blir det för första gången möjligt att rösta per brev för drygt 250 000 röstberättigade som bor permanent eller vistas tillfälligt utomlands.

I artikeln ”Brist på information, slarv från myndighetens sida och långa avstånd till röstlokalerna – många röster går förlorade i Sverige” (HBL 29.1) konstaterar Ella Turta, ordförande för Sverigefinska ungdomsförbundet och Voitto Visuri, ordförande för Sverigefinska riksförbundet, att det är få kandidater som driver kampanjer riktade till utlandsfinländare.
I riksdagsvalen 2019 blir det för första gången möjligt att rösta per brev för drygt 250 000 röstberättigade som bor permanent eller vistas tillfälligt utomlands. Utlandsfinländarna är en betydande grupp: de står för 5,6 procent av alla röstberättigade. Finlandssvenskarna i Finland utgör en ungefär lika stor befolkningsgrupp. Till antalet finns det flest utlandsfinländare från Helsingfors valkrets och näst mest från Nyland. Relativt flest utomlands bosatta röstberättigade är från Ålands valkrets.
Finland-Samfundet och Utlandsfinländarparlamentet har jobbat närmare 20 år för att utlandsfinländarna skulle kunna brevrösta. Målet är att öka valdeltagandet. Brevröstning är möjligt i många andra länder. Till exempel i Sverige har utlandssvenskarna kunnat brevrösta sedan 2002. Valdeltagandet har ökat och är cirka 32 procent av utlandssvenskarna.
Finland-Samfundet har drivit en aktiv informationskampanj om brevröstningen och uppmanat hela finländska mediefältet och alla utlandsfinländska medier och andra aktörer att delta i kampanjen. Vi vädjar till alla partier och kandidater att de är aktiva eftersom utlandsfinländarna förväntar sig det! Med gott samarbete mellan olika aktörer och effektiv information når vi ut till röstberättigade finländare utomlands.

Jarmo Virmavirta

talman, Utlandsfinländarparlamentet

ordförande

Markus Aaltonen

vice ordförande

Eva Biaudet

vice ordförande

Tina Strandberg

verksamhetsledare

Finland-Samfundet

ANDRA LÄSER