Mer en kompetent thriller än en historisk roman

Storasyrran är omdömesgill och besinningsfull. Lillbrorsan är på en och samma gång skör, hetlevrad, och förblindad av tron på sin egen politiska betydelse. I Anders Mårds debutroman reser de till S:t Petersburg på mordiskt uppdrag.

Anders Mård är känd som journalist och reporter med stor kännedom om Ryssland och debuterar med romanen Storm över S:t Petersburg.
Håkan Möller
23.09.2021 06:10 UPPDATERAD 23.09.2021 09:12
Förryskning och förtryck. Så har ofta perioden från det utgående 1800-talet till 1917 sammanfattats i den nationella historieskrivningen. Samtidigt karakteriseras perioden inte enbart av repression, brukar det tilläggas. Under dessa knappa tjugo år sjuder också storfurstendömet Finland av aktivitet. Motstånd och självständighet bör också skrivas in i periodbeskrivningen.

ANDRA LÄSER