Haavisto: En stängning av konsulatet i Åbo och Mariehamn har utretts – ”Det går i båda riktningarna”

Åbos borgmästare Minna Arve säger att Åbo inte längre vill ha den ryska statens generalkonsulat i staden. Hon vill att Utrikesministeriet inleder förhandlingar om att stänga det. Utrikesminister Pekka Haavisto utesluter inte det – men påpekar att Finlands behov av konsulat i Ryssland påverkar frågan.

Det är både förnuftigt och klokt att vi inte tycker till om vad man ska göra eller inte göra, säger Ålands lantråd Veronica Thörnroos (t.h). HBL frågade Åland om de tänkt i liknande banor som Åbos borgmästare Minna Arve (t.v). 
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
10.10.2022 10:45 UPPDATERAD 10.10.2022 17:25
”Åbo önskar inte den ryska statens närvaro i staden. Utrikesministeriet kunde inleda förhandlingar om att stänga konsulatet i Åbo”, skriver Åbos borgmästare Minna Arve i ett ställningstagande på Twitter.
HBL ringer upp Arve och frågar henne om diskussionsöppningen.
– Jag ser inte längre skäl till varför ryska staten ska ha representation i Åbo. Konsulatet har inte längre så mycket att göra här eftersom det finns så få ryska turister i Finland numera. Situationen har förändrats, säger Arve som anser att de få ryssar som finns i regionen och som kan tänkas behöva konsulära tjänster, kan ty sig till Rysslands ambassad i Helsingfors.
Åbos borgmästare Minna Arve vill att Utrikesministeriet inleder förhandlingar för att stänga Rysslands konsulat i staden.
Arve säger att hennes diskussionsöppning om konsulatets framtid hänger ihop med den internationella situationen. Samtidigt som hon skriver inlägget, genomför Ryssland omfattande terrorbombningar i Ukraina.
– Åbo stödjer Ukraina som vi vill visa solidaritet med. I augusti tecknade vi ett avtal med vår nya vänort Charkiv, säger Arve.
Ryssland har också ett konsulat i Mariehamn. Konsulatet på Åland är ett resultat av att Sovjetunionen efter vinterkriget krävde att få ett konsulat på Åland för att övervaka demilitariseringen.

Haavisto: Går i båda riktiningarna

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) var i Bryssel på måndagen, men svarar på eftermiddagen på frågor om Minna Arves utspel om att stänga konsulatet i Åbo.
Haavisto säger att ”vi har utrett även den här frågan”.
– Saken med konsulat och beskickningar är att deras roll grundar sig på Wienkonventionen (om diplomatiska förbindelser), säger Haavisto.
Utrikesminister Pekka Haavisto.
Finland och Ryssland – eller dåvarande Sovjetunionen – har på 1960-talet kommit överens om att öppna huvudkonsulat i S:t Petersburg och Åbo.
– Då var överenskommelsen ömsesidig. Nu måste vi se noggrant på konsulatets roll i S:t Petersburg och på de uppgifter det har, och hur mycket det kan hjälpa finländare. Det här går i båda riktningarna, och då måste man räkna med att det har motsvarande följder.

Ska man tolka den här utredningen så, att det inte är uteslutet?

– Det finns inga nya beslut. Men det har funnits en förståelse mellan Finland och Sovjet att vi öppnade båda konsulaten samtidigt 1967. Och då måste man tänka och analysera situationen innan man gör nya beslut, säger Haavisto.
Då Haavisto tillfrågas också om Ålandskonsultatet går han igenom vilka konsulat Finland i gengäld har i Ryssland.
– Vi har ju konsulatkontor i Murmansk, Petrozavodsk och S:t Petersburg utöver ambassaden i Moskva. Om vi har sådana behov att vi vill stänga något, så är det bilateralt och påverkar också vårt nätverk i Ryssland. I nuläget har vi sett ett behov av att bibehålla vårt nätverk. Det finns ändå finländare som bor i Ryssland, i någon mån handel som ännu inte är sanktionsbelagd, transporter och så vidare. Det finns orsaker till att konsulat hålls öppna. Men vi följer hela tiden med läget.
– Det har inte förts någon särskild diskussion om Ålandskonsultatet. Det berör hela nätverket av konsulat, och tills vidare har bedömningen varit att de behövs.

Thörnroos: Åland har ingen åsikt

HBL frågar Ålands lantråd Veronica Thörnroos om hon tycker som Arve, det vill säga att UM borde börja förhandla om att även stänga konsulatet på Åland.
– Vi har samma linje i den här frågan som vi har haft tidigare. Det vill säga att utrikes- och försvarspolitik inte är vår behörighet. Det är Utrikesministeriets bord. Det offentliga Åland har ingen åsikt i frågan, säger Thörnroos.
Ålands lantråd Veronica Thörnroos tar inte ställning till det ryska konsulatets vara eller icke vara i Mariehamn. – Det är både förnuftigt och klokt att vi inte tycker till vad man ska göra eller inte göra. Det vet alla som har sysslat med krismedvetenhet, säger Thörnroos.

Är det att skyffla ifrån sig ansvaret att inte kunna befatta sig med en fråga som uttryckligen berör Åland?

– Jag tycker snarast att det både är förnuftigt och klokt att vi inte tycker till om vad man ska göra eller inte göra. Det vet alla som har sysslat med krismedvetenhet, speciellt när situationen avviker från det normala. Då är det viktigt att var och håller sig till det som man har ansvar för och har rätt att uttala sig om, säger Thörnroos.

Vad tycker du om Rysslands anfallskrig i Ukraina?

– Jag tycker precis som Finlands regering och president. Det är en handling som var och en fördömer, säger Thörnroos.

ANDRA LÄSER