Finsk officerare misstänks ha tagit emot mutor i Irak

En logistikofficer misstänks för tjänstebrott och för att ha tagit emot mutor när en finsk militärbas byggdes ut i Erbil i Irak.

Centralkriminalpolisen är färdig med förundersökningen kring ett mutfall efter att Finlands internationella krishanteringstrupp byggde ut sin militärbas.
En logistikofficer misstänks ha tagit emot mutor och personerna som ansvarade för att beställa byggtjänsterna misstänks ha underlåtit att sköta sitt ansvar i samband med affären.
Logistikofficeren misstänks ha tagit emot mutor av byggföretaget och misstänks för tjänstebrott. Officeren misstänks också för att ha överträtt sina befogenheter i samband med bygget.
ANDRA LÄSER