Stor brand på pappersfabrik i Lojo

Rökutvecklingen var kraftig i en fabrikshall i Lojo under torsdagen. Mellan 35 och 40 personer evakuerades.

Sappis fabrik i Gerknäs tillverkar papper åt tidskrifter.
En mellanstor brand bröt ut i företaget Sappis pappersfabrik i Gerknäs i Lojo på torsdagsmorgonen. Eftersom branden först ansågs vara stor åkte hela 17 enheter från Västra Nylands räddningsverk ut. I tillägg skickades 3 sjukvårdsenheter ut.
– När vi kom fram hade fabrikens egen brandkår inlett släckningsarbetet och evakueringen, säger den jourhavande brandmästaren Juha Höök.
Han konstaterade att uppgiften var krävande och att branden kunde ha spridit sig. Men tack vare fabrikens brandkårs rådiga agerande gick det inte så.
Höök och hans personal hjälpte till med släckningen och kontrollerade att ingen fanns kvar i den rökfyllda hallen. Han säger att branden var under kontroll någon gång mellan klockan 12 och 13.
Enligt fabrikschefen Martti Savelainen befann sig mellan 35 och 40 personer i fabrikshallen då det började brinna. Han har även information om hur elden kom lös.
– Det var en sju meter bred pappersrulle som fattade eld. Pappersmaskinen förlorade kontakt med strömmen. Maskinen stannade, men rullen fortsatte att snurra. Friktionen fick det sedan att börja brinna, säger han.
Savelainen berättar att branden var under kontroll när räddningsverket kom fram. De hjälpte sedan till med att släcka några mindre eldhärdar i pappersrullen.
– Rökbildningen var kraftig i hallen.
Nu ska fabriken utreda varför det blev strömavbrott.
– Vi klarade oss undan större skador. Jag kan inte säga hur dyra skadorna som uppkom blev. Det räcker sannolikt tills i morgon innan vi kan få i gång tillverkningen igen.
Sappis fabrik tillverkar papper åt tidskrifter, bland annat åt Suomen Kuvalehti.
ANDRA LÄSER