Så blev Finlands Chicago hela Europas miljöhuvudstad

Lahtis är den bilburna industristaden som på några decennier förvandlats till en grön ledstjärna i Europa. Spindlarna i nätet är den cyklande stadsdirektören och projektchefen som känner de flesta företagsledarna i staden. Deras projekt har rönt intresse världen över.

Lågkonjunkturen på 1990-talet blev en dödsstöt för Lahtis. Staden hade i hög grad varit ekonomiskt beroende av export till Sovjet. Sedan dess har Lahtis i hisnande fart ställt om till prisbelönt miljöstad.
– Hopp, hopp.

ANDRA LÄSER