Fira Östersjödagen med segling, skräpplockning och HBL-debatt

Östersjödagen på torsdag bjuder på allt från körsång till skräpplockning på Helsingfors stränder. HBL uppmärksammar dagen genom att sammanföra forskare, organisationer och politiker för att rannsaka Östersjöns ödesfrågor i en paneldebatt. Du kan se debatten på HBL.fi från onsdag kväll.

Östersjön är ett världsunikt brackvattenhav där syrefria och döda bottnar varvas med sagolika undervattensmiljöer. Arbetet för att hejda övergödningen och förbättra havets ekologiska tillstånd bär frukt, men det går långsamt, och klimatförändringarna hotar att omintetgöra en del av framstegen.
Den sista torsdagen i augusti firas Östersjödagen som John Nurminens stiftelse har lanserat för att uppmuntra alla att njuta av havet och göra konkreta insatser för det.
Östersjödagen invigs klockan 8.30 på torsdagsmorgonen på Esplanadens scen av Annamari Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens stiftelse. Efter att Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen, president Tarja Halonen och miljöminister Krista Mikkonen har framfört sina hälsningar blir det flera paneldiskussioner med Östersjötema, bland annat om vad företag och privatpersoner kan göra för Östersjön.
Den som är intresserad av hur Östersjöns ekosystem påverkas av klimatförändringarna kan följa Stockholms universitets webbinarium Baltic Breakfast med start 8.30.
Helsingfors stad ordnar Östersjöevenemang på centrumbiblioteket Ode och på Blåbärslandet. I stadens skolor bjuds det på fiskbiff från Östersjön.
Staden har en stark förankring i Östersjödagen i och med att Helsingfors tillsammans med Åbo lanserade Östersjöutmaningen för 15 år sedan och förband sig till flera vattenskyddsprogram. Utmaningen har utmynnat i ett nätverk av 315 företag och organisationer som gör mer för Östersjön än vad lagstiftningen förutsätter.
Även om övergödningen är Östersjöns främsta problem har också nedskräpningen fått uppmärksamhet på senare år. Paddlare i över hundra kajaker samlar skräp vid Helsingfors stränder under eftermiddagen. Över tusen paddlare har redan samlat ihop över 1 600 kilo skräp utmed den finska kusten den här sommaren.
Den som vill hjälpa till kan hyra en kajak för skräpinsamling på itameri.info eller plocka skräp på stranden.
På Hanaholmen ordnas ett evenemang där deltagarna genom att tillbringa ett ögonblick vid havet och skriva ner sina tankar om havet på klipporna kan visa engagemang och omsorg för Östersjön.
"Vi vill erbjuda ett personligt möte med havet genom en plattform för deltagarnas kärlek, bekymmer, överträdelser eller rädslor för vårt hav. Vetenskapen serverar oss dagligen med alarmerande nyheter, som kan få oss att känna oss kraftlösa och besegrade. Genom att kommunicera våra känslor kan vi uppnå en rymd av tacksam, lyrisk, reflektiv och kollektiv omsorg", heter det i inbjudan.
På torsdagskvällen anländer barn- och ungdomskören Vivace på segelbåten Swan 51 s/y Belmont för att uppträda på Marina Bays uteservering i centrala Helsingfors. Ett begränsat antal besökare får kliva ombord på segelbåten. Hälften av intäkterna från seglatserna i augusti skänks till John Nurminens stiftelses Östersjöarbete.
HBL uppmärksammar Östersjödagen med en paneldebatt som diskuterar havets tillstånd och behovet av att arbetet för ett bättre hav är förankrat i vetenskapen. Östersjön är ett av världens mest utforskade hav, men samtidigt ett av de mest förorenade eller övergödda. Frågan är om politikerna tar till sig den kunskap forskningen serverar.
Paneldebatten leds av HBL:s journalist Peter Buchert, som är specialiserad på klimatfrågor och miljö. I debatten deltar forskare från Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet, representanter för John Nurminens stiftelse och Baltic Sea Action Group samt politiker från Europaparlamentet och riksdagen.
Debatten kan du se här.

ANDRA LÄSER