Tvisten om påvens skägg

Ekonomi är ingen exakt vetenskap, men heller ingen ren gissningslek.

"Vad man ofta bortser från är att jobbskapande inte sker via kommittéer eller politiska ukaser. Sysselsättningen följer däremot direkt ur en stärkt framtidstro hos den privata sektorn. Den går inte att beställa à la carte", skriver Torsten Fagerholm.
17.05.2021 14:00 UPPDATERAD 17.05.2021 15:15
Ingen påve har burit skägg sedan år 1700, då Innocentius XII avled och satte punkt för en papal modefluga som levt sedan 1500-talet. Under det gångna årets lopp har coronastrategier diskuterats till lust och leda. Nu senast har tid och energi slukats av två annorlunda, svarta retoriska hål: sysselsättning, samt addition och subtraktion med euro utöver axeln Helsingfors–Bryssel. Ofta fastnar debatten i startgroparna: vid symbolfrågor, struntsaker, irrelevanta sidospår eller framtida utfall som är omöjliga att avgöra. Det hela påminner om en strid om påvens skägg.
I samband med sin halvtidsöversyn i april gjorde regeringen en preliminär bedömning av "sysselsättningshelheten": vilka effekter får de planerade åtgärderna för att skapa jobb, vad kostar de, och hur mycket stärks i slutändan de offentliga finanserna?
För ungefär ett år sedan, mitt under brinnande coronapanik, lät namnkunniga ekonomer – Vihriälä, Holmström, Korkman och Uusitalo – krismedvetenhetens väckarklocka ringa. Man lade fram en rapport, kallad för "smärtpaket", med dystert budskap: Finland står inför ytterligare ett förlorat årtionde. Nu vet vi att bnp-raset ingalunda blev så stort som befarat. Flera företag klarade sig torrskodda tack vare stark balansräkning. Just nu – efter en orgie av stimulans – är de ekonomiska utsikterna betydligt soligare.

ANDRA LÄSER