Jord- och skogsbruksutskottet vill åt skarven med lagändring

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott föreslår att skyddsjakt på storskarv och vitkindad gås ska kunna bedrivas inom ramen för naturvårdslagen.

Storskarven är för tillfället fridlyst i Finland, men hur länge till? Frågan om skarvens fridlysning seglade upp igen när riksdagens jord- och skogsbruksutskott behandlade en proposition om en ändring av jaktlagen.
Propositionen gällde egentligen kajans status som fridlyst fågel men i sitt betänkande tar utskottet också ställning för att skyddsjakt på vitkindad gås och skarv ska kunna bedrivas inom ramen för naturvårdslagen, och påpekar dessutom att det börjar bli bråttom med ändringar i regelverket.
Svenska folkpartiets riksdagsledamöter Mikaela Nylander och Joakim Strand applåderar utskottets betänkande och uppmanar regeringen till rappa tag i skarvfrågan.
– För att råda bot på skarvproblemen förutsätter jag att vi får en ändring i skarvens skyddsstatus så snart som möjligt och att regeringen nu visar samma entusiasm vad gäller skarven som den har visat kajan, skriver Mikaela Nylander i ett pressmeddelande.
– Jag hoppas verkligen att regeringen så snabbt som möjligt skrider till åtgärder så att bestämmelserna om fridlysning av skarv kan upphävas. Man kan inte nog betona de problem som de här fåglarna, och även säl, innebär för såväl yrkesfiskare som befolkningen längs den österbottniska kusten, säger Vasabon Joakim Strand i samma pressmeddelande.

Snabbare beslutsprocess på önskelistan

Riksdagsledamot Mats Nylund från Pedersöre är SFP:s representant i jord- och skogsbruksutskottet. Han konstaterar att ändringen utskottet föreslår framför allt skulle försnabba tillståndsprocessen för skyddsjakt av skarv.
Skarvjakt är för tillfället tillåtet med undantagstillstånd från närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, men enligt Nylund fungerar det nuvarande systemet inte över huvud taget.
– Ansökningarna om att få decimera skarvbeståndet ligger kvar hur länge som helst på NTM-centralen i Egentliga Finland. Det finns ansökningar som legat där i 20 månader, säger Nylund till SPT.
– Jord- och skogsbruksutskottets förslag skulle betyda att man lättar på kriterierna för att bevilja tillstånd, vilket skulle försnabba processen.
Nylund påpekar att storskarven skyddas av Europeiska Unionens fågeldirektiv och att en total avveckling av fågelns skyddsstatus därför inte är möjlig att genomföra på nationell nivå.
Sommaren 2017 fanns det ungefär 25 750 häckande storskarvpar i Finland, enligt uppskattningar från Finlands miljöcentral. De största skarvkolonierna fanns i Nystad och Närpes.
ANDRA LÄSER