Ohisalo svarar: Vad innebär det att Finland stöder Grekland vid EU-gränsen?

Grekland har stoppat människor vid gränsen och lagt asylansökningar på is i en månad – medan oppositionen grillat regeringen om i vilket avseende Finland stöder Grekland. Så här svarade inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) politiska journalister.

Om Grekland inte tar emot asylansökningar så går det emot de internationella förpliktelserna, men vår uppgift är att hjälpa dem att nå en sådan punkt där man kan klara av de här förpliktelserna.

EU-länderna och Finlands regering har sagt att man "stöder Grekland i denna svåra situation" men också att man alltjämt följer internationella avtal och mänskliga rättigheter, där det ingår att söka asyl.

Enligt inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) har just Finland jobbat hårt för att få fram betoningen på mänskliga rättigheter i den gemensamma europeiska linjen.

Samtidigt säger hon att om man inte tar emot asylansökningar så följer man inte sina internationella förpliktelser.

Vad är det exakt Finland stöder?

– Regeringens linje är att vi stöder Grekland i den svåra situation landet befinner sig i – men vi har inte sagt att vart och ett av den grekiska regeringens enskilda beslut är något vi stöder. Det är inte Finlands roll. När man nu frågar sig om Grekland kan låta bli att ta emot asylansökningar, så är det i sista hand Europeiska människorättsdomstolen som tar ställning till det, säger Maria Ohisalo.

Hon betonar att det gjorts ett gemensamt europeiskt utlåtande om saken, och att regeringens linje också är gemensam. Då Finlands linje är att agera i enlighet med internationella avtal och europeisk lag, så hör rätten att söka asyl dit, säger Ohisalo.

Om Grekland just nu inte följer dessa förpliktelser, stöder Finland det?

– Vår uppgift är att hjälpa Grekland att klara av sina internationella förpliktelser. Nu har de ju inte gjort det, vilket bland annat beror på att de hamnat i en situation där man tvingats agera som man gör. Om de inte tar emot asylansökningar så går det emot de internationella förpliktelserna, men vår uppgift är att hjälpa Grekland nå en sådan punkt där man kan klara av de här förpliktelserna. Samma gäller alla europeiska institutioner.

– Man kan ställa frågan så här, om det nu var Finland som var i den här situationen, hur skulle vi då förhålla oss till att ingen annan stödde oss?

Vad deltar de finländska gränsbevakarna i praktiken i?

– De finländska gränsbevakarna har inga egna spelregler, utan alla har enbart de internationella spelreglerna. Det är inte bara regeringens ståndpunkt att våra myndigheter ska agera lagligt, utan också en självklarhet att man inte bryter mot lagar vare sig här eller utomlands.

– Om det uppstår en situation där man observerar ett brott mot lagar eller förpliktelser, så är var och en där skyldig att rapportera om det till (den europeiska gränsbevakningsmyndigheten) Frontex, som i sin tur tar ställning till om alla följer operationsplanen.

De finländska gränsbevakarna kan vara med och göra det grundläggande myndighetsarbete som man kan göra även i Finland, säger Ohisalo.

– Uppgiften är att stoppa människor som potentiellt gör sig skyldiga till illegalt överträdande av gränsen. Gränsbevakarnas uppgift är att styra de här människorna rätt till följande myndighet: Är det fråga om en direkt avvisning, eller är det fråga om en asylprocess. Det är därför våra myndigheter är där, för att stödja de grekiska resurserna som det inte finns tillräckligt av. Det var bra att höra att många andra i Europa ville sända resurser, så att det kan bli möjligt att styra människor också till en asylprocess.

Ohisalo säger att varje lands myndigheter ansvarar för vad som händer på deras territorium.

– Som sagt är det i sista hand människorättsdomstolen som Grekland kan svara inför.

Om det vid Finlands gräns skulle ske något som påminner om hybridpåverkan, vad kan Finland göra då?

– Regeringens ståndpunkt är att man håller fast vid internationella förpliktelser. Sedan måste varje situation bedömas för sig – vad som händer och vad det är fråga om. Om det i värsta fall uppstår en situation där armén måste komma emellan och det är undantagsläge, så är det en helt annan situation är normalläge eller störningar i normalläget.

Sannfinländarna uppgav på fredagen att de kommer att lämna in en interpellation om saken.

Ohisalo kommenterade det med att oppositionen "har tillgång till regeringens gemensamma beslut".

– Sedan svarar vi i sinom tid på interpellationen.

ANDRA LÄSER