Mika Salminens råd inför påskhelgen: Diskutera med de äldre hur de vill ha det

De senaste veckorna har en liten nedgång i coronafall kunnat märkas i Finland, men fortfarande är epidemin i full gång. Nu hoppas myndigheterna på att vårens topp ska vara nådd och att läget lättar mot sommaren. Även om äldre är mer utsatta ser hälsosäkerhetschef Mika Salminen risker med att de isolerar sig.

Taneli Puumalainen och Mika Salminen gav en lägesöversikt över coronaepidemin i Finland på torsdagen.
07.04.2022 12:19 UPPDATERAD 07.04.2022 15:58
Både sett till virusförekomsten i avloppsvattnet och registrerade testresultat pågår coronaepidemin ännu i Finland. Det är beskedet från Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd under deras gemensamma presskonferens på torsdagen.
För de två senaste veckornas del kan en liten minskning av antalet fall ändå märkas, enligt hälsosäkerhetschef Mika Salminen på Institutet för hälsa och välfärd. Globalt kan en sådan minskning också ses, vilket är ett positivt tecken.
– Vi måste bereda oss på att det kan bli bakslag före sommaren, säger han, men tror och hoppas ändå på att sommaren kommer att innebära en lättnad. En sådan säsongsvariation är typisk för luftvägsinfektioner.
Dödsfallen är nu fler. 406 nya dödsfall har konstaterats under de två senaste veckorna, jämfört med 275 perioden före det.
– Dödsfallen har ökat på ett mycket tråkigt sätt. De är mycket beklagliga men de förklaras av antalet coronafall. Dödsfall är ovanliga men då det är fler smittfall blir också dödsfallen fler.
Och ser man till andelen döda i covid-19 i förhållande till antal smittade, är andelen lägst hittills under pandemin. Det visar enligt Salminen på det skydd som vaccineringarna ger. Utan dem skulle tio gånger fler dö, menar han.

Skyddsåtgärders avigsida

Medianåldern bland dem som dött är 83 år. Enligt Taneli Puumalainen, avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriet, har många av dem en underliggande sjukdom och är sköra.
– Men det betyder inte att vi inte ska förhindra dödsfall i så hög grad som möjligt och skydda våra äldre.
I europeisk jämförelse är coronaincidensen nu på europeisk medelnivå i Finland. Vårdbehovet på sjukhus är också på snittnivå, medan dödligheten bland äldre som insjuknar är lägre.
– De använder munskydd, tvättar händerna och håller avstånd. Därför är färre äldre smittade här än på annat håll, säger Puumalainen och hoppas att de ska orkar skydda sig ännu under våren.
HBL frågar Mika Salminen hur äldre, och anhöriga, egentligen ska tänka i det här läget.
– Det är fortfarande är klokt att tänka lite på var man rör sig och när, för det är fortfarande ganska mycket virus som rör sig. Men om du är vaccinerad och om du annars också är hyfsat frisk, och om du är villig att bära munskydd, så ska du åtminstone inte isolera dig mera.
Han rekommenderar att man inom familjerna diskuterar hur den äldre vill ha det, till exempel inför den annalkande påsken. Barn och barnbarn är kanske rädda för att föra coronasmitta vidare, men avgörande är hur mor- och farföräldrar ser på det.
– Det är det som är det viktigaste, det är ändå deras liv det handlar om.
Salminen påpekar att det inte kommer en tidpunkt när coronaviruset har försvunnit helt och hållet, utan att det går i vågor.
Institutet för hälsa och välfärd ser negativa effekter av att man har isolerat äldre och personer med specialbehov som kanske bor på särskilda boenden.
– Det är tyvärr så att en del av skyddsåtgärderna fortfarande är sådana att de begränsar deras liv ganska mycket. Det förorsakar ensamhet och instängdhet, och det är mycket illa i det långa loppet, både psykiskt och fysiskt, säger Salminen.

Ännu ingen fjärde dos till yngre

Den senaste tiden har även belastningen på sjukvården ökat. På onsdagen behövde 42 personer intensivvård, medan 331 personer behandlades för covid-19 inom den specialiserade sjukvården och 591 inom primärvården.
Enligt Taneli Puumalainen vårdas ungefär två tredjedelar av coronapatienterna inom den specialiserade sjukvården i första hand för corona, medan en tredjedel har visat sig ha smittan under vårdens gång.
Drygt 87 procent av finländarna över 18 år har fått två vaccindoser, och 63 procent har fått tre.
Personer över 80 år har börjat vaccineras med en fjärde dos. I Finland är det enligt Puumalainen ännu inte aktuellt med en fjärde dos för yngre än så. Om så kallade boosterdoser ges i en snabb takt kan det hända att vaccinskyddet inte längre stärks som önskat, enligt honom.
– Det är troligt att det blir en fjärde dos men tiden och tajmningen måste bedömas noggrant.
Artikeln har uppdaterats.
Läs också: Mika Salminen: ”Vi har många dödsfall, men utan coronavaccin skulle de vara tio gånger fler”

ANDRA LÄSER