Var är alla blågråa smurfar som förgiftats av kolloidalt silver?

Nasa och ryska rymdstyrelsen använder kolloidalt silver för att rena recirkulerade vätskor vid sina bemannade rymdfärder.

Om nu kolloidalt silver är så farligt och inte fungerar, varför får det användas till vattenrening av dricksvatten? Hur kan silver vara godkänt som färgämne i livsmedel utan mängdbegränsningar ens till barn? Hur kunde kolloidalt silver vara registrerat som läkemedel i FASS fram till 1947? FASS är ju den så kallade läkemedelsbibeln och det skulle vara mycket märkligt om det fanns registrerat i den om det var verkningslöst.
Inte en enda människa med argyria (blågrå missfärgning av hud och ögon, red:s anm.) gick att uppbringa i Norden, bland sannolikt hundratusentals användare av 10 ppm svagt kolloidalt silver. Så man reste till USA för att åter ta fram Rosemary Jacobs som på 1950-talet blev grå i ansiktet av över 100 000 ppm starka silvernitratnäsdroppar, utskrivna av hennes läkare. Den mest kända "blåa mannen" Paul Karason bryggde sin egen flera hundra ppm starka silverklorid (AgCl) som innehöll väldigt stora partiklar, av vilket han drack minst sju deciliter dagligen i 14 års tid.
Kolloidalt silver har sålts trettiotalet år i USA, det finns minst 150 tillverkare och det marknadsförs fortfarande som ett kosttillskott. Det finns inga skador inrapporterade av de cirka tio miljoner användarna i USA. Inte i Norden heller trots att det har använts som kosttillskott här åtminstone 2001–2010. Sedan 2010 säljs produkten som en vattendesinfektionsprodukt.
När det gäller skillnaden mellan kolloidalt silver (Ag) och silvernitrat (AgNO3) skulle chocken troligen bli stor om någon först dricker ett glas kolloidalt silver och sedan ett glas silvernitrat. Ingen lär kunna undgå att märka skillnaden! Silvernitrat är salpetersyrans silversalt och är starkt frätande. Ett modernt 10 ppm kolloidalt silver innehåller enbart 10 mg silver per liter och bygger på att man på elektriskt vis utsöndrar silverjoner i absolut rent vatten, destillerat eller avjoniserat sådant. Det är så nära rent vatten man kan komma, 99,999 procent vatten. Silver är ett grundämne som finns i naturen och därför finns det även silver i maten vi äter och vattnet vi dricker.
Nasa och ryska rymdstyrelsen använder kolloidalt silver för att rena recirkulerade vätskor vid sina bemannade rymdfärder. Silverjondesinficerat vatten dricks även dagligen, och har så gjorts sedan 1970-talet, av passagerare och besättningsmän på stora fartyg världen över. Inom skeppsnäringen är det nämligen standard med silverjondesinficerat dricksvatten på båtarna.
Brännskadevården är ett exempel inom vården där man tagit vara på och använder silverjoner som en effektiv behandling av brännskadade. I ett reportage från Astrid Lindgrens barnsjukhus 2009 rapporterades bland annat färre infektioner, mindre antibiotika och kortare vårdtid. Samtidigt har antibiotikaanvändningen kunnat sänkas med hela två tredjedelar för de svårast skadade patienterna. Ingen av patienterna har drabbats av livshotande infektioner sedan metoden introducerades och läkningen är snabb och i princip utan ärrvävnad.
På Hansaplasts plåster med silver, köpt på apotek i Finland år 2014 står det så här: "Optimalt skydd mot infektioner. Sårdynan innehåller silverjoner som frigörs kontinuerligt under läkningsprocessen. Kliniska studier visar, att silver är bakteriehämmande och reducerar risken för infektion."
WHO har satt en gräns för nolleffektdosen rörande silver i vatten till 5 mikrogram per kilo kroppsvikt per dag, vilket innebär att en person på 70 kg kan konsumera sju teskedar per dag med en styrka på 10 ppm under 80 års tid utan att det är farligt för hälsan. Då har man inte beaktat att över 99 procent av det man konsumerar rensas ut på mindre än en vecka, enligt amerikanska naturvårdsverket EPA.
I ett uttalande publicerat i The New England Journal of Medicine menar den före detta chefredaktören Marcia Angell att 50 procent eller mer av de studier som publiceras är rent fusk och bluff. Hon har skrivit boken “The Truth About the Drug Companies”. Andra boktips: Ralf Sundbergs "Forskningsfusket" och Peter C Götzsches "Dödliga mediciner och organiserad brottslighet". Båda författarna är läkare och forskare.

Martina Lampero

Pedersöre

Lili-Ann Junell Kousa

Ekenäs

Kaj Johan Kullberg

Borgå

Jani Pontus Toivanen

Vörå

Peter Strand

Oravais

Tom Nylund

Marju Nylund

Stina Mellberg

Eva Fransson

Vasa

Ayla Östergårds

Charlotta Asplund

Jeanette Östman

Korsholm

Peter Strand

Anna-Lena Strand

Nina Lindgård-Kautiainen

Anne von Wendt

Oravais

Anna Ström

Nykarleby

ANDRA LÄSER