Marginaliseringen kan motverkas

Åtgärderna mot marginaliseringen har gett resultat. Nya hotbilder gör arbetet allt viktigare.

År 2016 slog den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD larm om att nästan en femtedel av finländarna i åldern 20 - 24 år varken hade jobb eller studieplats. I Finland hade den här andelen ökat under de senaste tio åren, men i andra länder minskade den.

ANDRA LÄSER