Biträdande JO: Fel isolera äldre på äldreboenden under pandemin

Seniorer på äldreboenden tvingades stanna på sina rum i upp emot två veckor under coronapandemin. Enligt riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin var förfarandet lagstridigt.

De äldre på äldreboendena i Mellersta Nyland isolerades på sina rum med hänvisning till hälsosäkerhet, men biträdande justitieombudsmannen Maija Sakslin påpekar att det går att förhindra smittspridning på annat sätt.
14.04.2022 15:32 UPPDATERAD 14.04.2022 17:57
Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har på eget initiativ utrett förfarandet vid samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland (Keusote) under pandemin.
Äldre personer förutsattes att i Keusotes enheter för äldrevård stanna på sina egna rum i upp till 10–14 dygn, skriver biträdande justitieombudsmannen, BJO, i ett pressmeddelande.
Avsikten var att de boende skulle undvika oskyddad kontakt med andra. Anvisningarna från ledningen löd visserligen att de skulle ha fått röra sig i enheten och gå ut, men i praktiken hade de äldre sällan möjlighet att röra sig utanför sina rum.
"Vården i eget rum har i många avseenden motsvarat isolering eller karantän", skriver biträdande JO.
Maija Sakslin slår fast att en person kan försättas i isolering eller karantän bara om det föreskrivs i lag. Ett sådant beslut måste kunna överklagas till förvaltningsrätten. Vården i eget rum har inte getts med ett sådant särskilt beslut vid Keusote.
"Begränsningen har riktats mot personer som inte omfattats av rätt till begränsning enligt lagen för smittosamma sjukdomar, säger Sakslin i pressmeddelandet.
De anställda har i sin tur uppgett att de agerat enligt instruktioner.
Enligt en inspektion som gjordes ska det som kallats vård i eget rum har använts för sådana som nyligen flyttat in i vårdenheten, i detta fall Jampankaarin palvelupiha, eller som varit utanför enheten – också om de varit på annat håll bara en kort tid.

Andra metoder för att hindra smittspridning

Maija Sakslin säger sig förstå att det har funnits en oro över både de boendes och de anställdas hälsa, men anvisningarna har lett till ett lagstridigt förfarande. Det här för att man inte har kunnat genomföra vården så att personerna kunnat röra sig utanför sina rum. I stället har de boendes rörelsefrihet begränsats.
Hon påpekar att det kan gå att uppnå goda resultat genom att förhindra smittspridning på annat sätt.
Problem som det på Keusote har enligt biträdande justitieombudsmannen förekommit flera gånger under pandemin.
"Rekommendationen har i praktiken blivit en bestämmelse. När spridningen av coronaviruset förhindrats har man begränsat rörelsefriheten också när det hade funnits lindrigare metoder", säger hon i pressmeddelandet.
Läs också: Anhöriga: "Den här isoleringen tar livet av våra gamla"

ANDRA LÄSER