Åland får professur i 100-årsgåva – ska öka förståelsen för självstyrelsen

En donationsprofessur som ska stärka forskningen i och förståelsen av självstyrelsen. Det är statsrådets gåva till Åland. Professuren placeras vid Åbo Akademi.

Donationsprofessuren är tioårig och placeras vid Åbo Akademi.
Anna Svartström
09.05.2022 15:41 UPPDATERAD 09.05.2022 15:42
Den åländska självstyrelsens 100-årsjubileum firas i år. Statsrådet hedrar jubileumsåret med att skänka en donationsprofessur.
"Målet för den tioåriga professuren är att stärka forskningen i självstyrelse och autonomi och att på ett övergripande sätt öka förståelsen för självstyrelsens betydelse och effekter", står det i ett pressmeddelande från statsrådet.
Enligt det är avsikten också att stärka forskningen på området samt komplettera undervisningen och forskningen om rättsstatsprincipen.
Professuren placeras vid juridikutbildningen vid Åbo Akademi åren 2023–2032. Anslaget för den är 1,3 miljoner euro och ingår i den tilläggsbudgetproposition som regeringen ger till riksdagen 25 maj. Meningen är att gåvan ska överräckas på en fest i Mariehamn 9 juni.
Från åländskt håll är man glad över beskedet. Bert Häggblom, Ålands lagtings talman, säger i ett pressmeddelande att han hoppas att professuren ska öka kännedomen om självstyrelsesystemet samt Ålands status, även internationellt.
"Ökad kunskap underlättar kontakterna på många olika plan samt på sikt även möjligheten till en utveckling av självstyrelsen."
Juridikutbildningen vid Åbo Akademi fick nyligen en statushöjning när akademin fick tillstånd att utbilda också magistrar i juridik.

ANDRA LÄSER