"You have kids, isn't it?" – nu kommer indiska engelskan

Varför ska bara England och USA ge normer för vad som är god engelska? frågades vid en disputation i Tammerfors för ett par veckor sedan. Upp till 200 miljoner indier har sin egen engelska.

Den massivt stora befolkningen i Indien har odlat sin egen variant av engelskan. Nu blir den kanske norm i Asien, visar en finländsk avhandling.
Brittisk och amerikansk engelska bör de flesta kunna skilja mellan. Men varför ska bara de två varianterna av språket vara standardengelska?

ANDRA LÄSER