Hur kan vi förebygga sexuellt våld?

Den största risken för samhället utgör marginaliserade unga män i alla befolkningsgrupper.

Läser man den senaste tidens medie- och politikerkommentarer kunde man tro att sexuella våldsakter kom till Finland först med utlänningar. Det är ett helt felaktigt och maliciöst påstående. Lika litet var det finländarna som introducerade brottsligheten i Sverige på 1960-talet, även om våra landsmän för en tid stod i toppen i svensk kriminalstatistik.

ANDRA LÄSER