Helsingforselever får längre sommarlov 2017

De svenskspråkiga skoleleverna i Helsingfors får längre sommarlov nästa år. Terminsstarten senareläggs med en knapp vecka vilket betyder skolstart den 15 augusti.

Längre sommarlov 2017.
Förslaget var att de svenska eleverna i grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors nästa år skulle ha lov samtidigt som de finska skolorna, vilket hade inneburit en vecka långt höstlov och skolstart i början av augusti.
Men politikerna i utbildningsnämndens svenska sektion resonerade annorlunda och beslutade gå in för att skolorna öppnar först tisdagen den 15 augusti 2017. Samtidigt valde man att hålla kvar praxisen med bara två dagar höstlov i de svenska skolorna. De flesta skoldirektionerna hade önskat sig just den här lösningen.
En annan nyhet är att Busholmen nästa år ser ut att få en svensk förskolegrupp i anslutning till daghemmet Pärlan. Den ursprungliga tanken var att Busholmsbarnen går i förskola i Minervaskolan i främre Tölö, men eftersom Minervaeleverna nästa år är i renoveringsexil i paviljonger på Sandudd, föll det sig naturligt att låta Busholmsbarnen gå i förskola i anslutning till det nyöppnade daghemmet Pärlan.
En förutsättning för att förskolegruppen blir av hösten 2017 är att det finns minst sju barn i den. Det slutliga beslutet om förskolegruppen fattas av svenska skolsektionen i december.

ANDRA LÄSER