Justitieminister Henriksson om internationella arresteringsordern mot Putin: ”Om ICC ber oss utlämna en person från Finland gör vi det”

EU:s och Storbritanniens justitieministrar har träffats i London. Där avhandlades Internationella brottmålsdomstolens, ICC:s, arresteringsorder mot Putin.

– Om ICC ber att en person som vistas i Finland ska utlämnas, följer vi domstolens regler, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

EU:s och Storbritanniens justitieministrar diskuterade på måndagen stödet till Internationella brottmålsdomstolens utredningar i Ukraina och ICC:s arresteringsorder mot Putin. På bilden Finlands justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) som inte deltog på grund av konvalescens men höll sig à jour om mötet.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
20.03.2023 18:29 UPPDATERAD 20.03.2023 19:43
EU:s och Storbritanniens justitieministrar möttes på måndagen i London. Vid mötet som var sammankallat av Storbritannien och Nederländerna, diskuterades stödet till Internationella brottmålsdomstolen. Finland representerades på tjänstemannanivå eftersom justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) var förhindrad att delta på grund av konvalescens efter en tennisolycka i vintras.
– Vid mötet diskuterades stödet till Internationella brottmålsdomstolens, ICC:s, brottsutredningar i Ukraina. Finland och de andra ländernas budskap är att vi fortsätter stödja ICC på alla tänkbara sätt, säger Henriksson.
Mötet avhandlade också ICC:s arresteringsorder mot den ryske presidenten Vladimir Putin och den ryska barnrättskommissionären Maria Aleksejevna Lvova-Belova.

ANDRA LÄSER