Vaccinordning borde råda

16.10.2021 09:15 UPPDATERAD 22.10.2021 11:48
Som finska medborgare har vi skolplikt, värnplikt och skatteplikt. Varför har vi inte vaccinplikt? Vårt försvar mot yttre hot bygger på värnplikt. Viruset är ett yttre hot. Den som bryter mot plikterna döms för brott mot lag.
Vi, staten, betalar för att vi skall kunna få vaccinet gratis så att vårt samhälle skall kunna fungera.
Varför är det alltså frivilligt att ta vaccin? Man till och med överväger att locka med betalning för en åtgärd som borde med lag förpliktigas då det ju är fråga om hela folkets levnadsvillkor och en belastning av vårt samhälle. Någon ordning borde råda.

Fred Packalen,

Helsingfors

ANDRA LÄSER