Helsingfors börjar erbjuda korttidsterapier med servicesedel

Från hösten inför Helsingfors ett nytt system för korttidsterapier inom primärhälsovården, för att sätta in stöd i ett tidigare skede. Staden kommer att införa servicesedlar för korttidsterapierna, beslutade social- och hälsovårdsnämnden i tisdags.

Mikko Tamminen, chef för Helsingfors stads psykiatri- och missbrukartjänster, hoppas att fler svenskkunniga inom psyk- och missbrukarvården skulle söka sig till stadens tjänst och anmäla sig för korttidsterapierna.
Att få hjälp för psykisk ohälsa upplevs ofta som svårt, och läget i Helsingfors är inget undantag. För att förbättra tillgången till stöd utvecklar staden nu ett nytt system, där den som lider av lindriga eller medelsvåra symtom på till exempel depression eller ångest ska kunna få hjälp fort inom primärvården.
Det handlar om korttidspsykoterapi på 10–20 gånger, som ska finansieras med hjälp av servicesedlar. Social- och hälsovårdsnämnden klubbade igenom beslutet om servicesedlarna vid sitt möte på tisdagen.
– Tanken är att sätta in tillräckligt kvalitativt stöd i form av rätt sorts psykoterapi i ett tidigt skede. På det viset kan man reagera innan problemen växer sig större, säger chefen för stadens psykiatri- och missbrukartjänster Mikko Tamminen.
Redan i november startade staden ett pilotförsök, Mieppi, med psykmottagning med låg tröskel vid Kvarnbäckens hälsocentral. Nu utvidgas och vidareutvecklas försöket.
– Sedan tidigare har vi psykiatriska sjukskötare vid vårdcentralerna som kan göra interventioner på maximalt tio gånger. Men det nya systemet med korttidsterapier innefattar lite fler gånger, och de som ger terapierna ska vara utbildade psykoterapeuter, säger Tamminen.
Korttidsterapierna ska erbjudas såväl vuxna som unga från 13 år uppåt. Hittills har det rått stor brist just på bastjänster för unga, som i huvudsak hänvisats till skolhälsovården eller specialistvården.
Då den nya tjänsten byggs upp ska tröskeln vara låg. Hälsocentralen är ett bra ställe att börja på, men för att få en servicesedel behövs ändå en utvärdering av sakkunniga inom psykisk hälsa. Bara ett besök hos allmänläkare räcker inte.
– Behovet kommer att utvärderas av psykologer, som också kan hänvisa till rätt sorts terapi. Hur arbetet läggs upp är under planering för tillfället, men det är meningen att strukturen ska vara så lätt som möjligt.
Den som beviljas terapi kan sedan välja mellan någon av de psykoterapeuter som har anmält sig och godkänts av staden, och servicesedeln ska täcka hela kostnaden.
– Då vi kommer i gång får vi se hur stor efterfrågan är. Men visst har det här behovet förts fram i flera sammanhang, säger Tamminen.

Kan det nya systemet och servicesedlarna förbättra tillgången till psykoterapi på svenska?

– Vi hoppas förstås på att fler svenskkunniga inom psyk- och missbrukarvården skulle söka sig till stadens tjänst, och att svenskspråkiga psykoterapeuter anmäler sig för korttidsterapierna. Då kan klienterna sedan välja till vem de vill gå då servicesedeln är beviljad, säger Tamminen.
Läs också:
Avhandling: Personer med allvarlig psykisk ohälsa blir ofta utan hjälp
"Man borde kunna ta infektionsvärde på ångesten" – erfarenheter av psykvården

ANDRA LÄSER