"Man såg inte bjälken i eget öga" – Riksdagens mångåriga kamrer vädrar både vilt slöseri och strängt snålande i färska memoarer

Från kappsäckar av obetald skatt som gömts i riksdagens kassavalv, till talmannen som ville spara pengar och flög i turistklass, går riksdagens pensionerade ekonomichef Pertti J. Rosila igenom penningbruket på Arkadiabacken i sina memoarer.

Pertti J. Rosila började arbeta på riksdagen 1988 och har gått gått igenom sina digra dagböcker efter pensioneingen.
Många minns säkert episoden med proteströsterna mot Sauli Niinistö då han var talman 2010. En orsak var att Niinistö snörde åt riksdagens utgifter. Men i trettio år har riksdagens tidigare ekonomichef Pertti J. Rosila, numera pensionerad, också varit en riktigt "småsint kamrer" – ett epitet han använder om sig själv i sina färska memoarer.
Rosila, som är Samlingspartist och inte sticker under stol med att han fick sitt jobb som en politisk utnämning, går igenom både talmän och enskilda riksdagsledamöter och deras hantering av pengar. Det vore ibland tröstlös läsning, om inte den röda tråden var att det mesta blivit bättre med åren.
– Det har varit en fin arbetsplats, och jag har tänkt att jag vill skriva en sådan bok att jag kan hälsa på i riksdagen också efteråt. Jag har inte skrivit på grund av några groll eller hämndlystenhet. Men jag har haft en öppen informationslinje redan innan det var allmän kutym. Om någon journalist frågade, så svarade jag, säger Rosila som först dagbok över minnen och anekdoter.
– Under slutet av Paavo Lipponens tid som talman startades en ny budgetprocess, och vi fick börja använda rödpenna för at få bort tre miljoner. Sauli Niinistö fortsatte på den linjen. Efter 2006 har kulturen förändrats anmärkningsvärt, säger Rosila.
Den rad av talmän som Rosila har upplevt har, enligt hans beskrivning, haft väldigt olika sätt att förhålla sig till riksdagens pengar.
Han har tidigare berättat i offentligheten att Paavo Lipponen använde sig av riksdagens bil och chaufför för sig och sin familj, och redogör också i boken för bruket av flygplatsens VIP-utrymmen. Rosila skriver att han skickade riksdagens regelverk om transportkostnader till talman Lipponen, men fick en utskällning. Enligt Rosila har också Eero Heinäluoma lämnat kvitton oredovisade i egenskap av gruppordförande, och beställt en över 100 000 euros Audi som talman.
Paavo Lipponen, som deltog i Rosilas bokutgivning på tisdagen, vill inte kommentera uppgifterna om hans användning av transporter.
Sauli Niinistö och Maria Lohela har hört till de sparsammare. Lohela har till exempel förhållit sig njuggare till spritservering.
"Riksdagens kreditkort lät han förvara i kassaskåpet under hela sin talmansperiod. Det användes inte en enda gång", skriver Rosila om Sauli Niinistö.
"När Sauli Niinistö var talman flög han i huvudsak i ekonomiklass. Riksdagsledamot Kimmo Sasi, som under sin tid i riksdagen hade många internationella uppdrag, var en riktig fakir när det gällde att hitta de allra billigaste flygen. Kanske Jyrki Katainen tog intryck av Kimmo Sasi och Sauli Niinistö, då han som statsminister ofta flög till Bryssel i den billigaste klassen även om han hade haft rätt att flyga businessklass."
Också talman Maria Lohela valde att flyga till Kina i turistklass, medan flera tjänstemän valde businessklass, skriver han.
Flygresor hör ändå till petitesserna, då Rosila går igenom hur kulturen och budgeteringen förändrats under årens lopp.
Traditionen att betala ut klumpsummor till riksdagens egna klubbar har tagit slut efter ett fall av förskingring.
Likaså systemet att betala riksdagsledamöternas fakturor för assistenttjänster, efter att det visat sig att många räkningar kom direkt från de egna partiernas kretsorganisationer. Enligt Rosila lade en del ledamöter pengar på hög för sina valkampanjer.
"Därifrån ringde de sen och frågade om man för assistentpengarna kan köpa grillkorv till torgmötet. Svaret var: nej. Men i det fallet frågade de åtminstone, då de flesta bara använde pengarna till korv, munkar och röda rosor".

Fakturan "flög igenom huset"

Mycket kritik får riksdagens långvariga generalsekreterare Seppo Tiitinen, och särskilt riksdagens 100-årsjubileum var det stora traumat. Jubileet, som skulle kosta tre miljoner men slutligen kostade 5,3 miljoner, har stötts och blötts i offentligheten tidigare, inte minst de över 1000 flaskor vin som beställdes från Sydafrika och fastnade i en mångårig tulltvist, så de aldrig kom fram i tid till jubileet. Rosila kritiserar också Tiitinen för att han beställde en nyskriven opera, samtidigt som han själv satt som ordförande i operans styrelse.
Tiitinen försvarade sig med att han inte hade förhandlat om några pengar med operan. Det hade å andra sidan ingen. Fakturan formligen "flög igenom huset", som Sauli Niinistö uttryckte det när han som talman fick gå igenom smutstvätten efteråt.
Trots att Rosila har sympatier för Niinistös sparsamma inställning beskriver han den tiden som mycket påfrestande, och en tid då han var nära utmattning på grund av organisationsförändringar.
Rosilas memoarbok Arkadianmäen kirstunvartija, som utges av Tammi, kan säkert förarga en del vars slantar han rannsakar, men innehåller också varma anekdoter.
– Men nog ansågs jag vara något slags tjänsteivrig snokare.
Rosila går bland annat detaljerat igenom fejder med Sannfinländarnas tidigare gruppordförande, nuvarande Europaparlamentariker Pirkko Ruohonen-Lerner, om hennes krav på att få kilometerersättningar för egen bil mellan Borgå och Helsingfors. Kutymen var att ersätta enligt priset på kollektivtrafik inom Nyland. I ett kapitel gör Rosila en jämförelse mellan Ruohonen-Lerner och en annan ledamot från Borgå, Mikaela Nylander (SFP), som bodde på samma ort men inte ställde några krav på kilometerersättningar.
Något slags sparsamhetens etos tycks ändå driva Rosila att skriva ut alla sina anekdoter.
"När riksdagen under debatten om Greklands stödpaket berättade de mest märkliga historier om den grekiska administrationens underligheter och slöseri med skattemedel, kom jag ofta att tänka på, att man ser grandet i andras ögon, men inte bjälken i sitt eget", skriver Rosila.

Det var värre förr

Rosila skriver om mer än sina egna minnen, och går för jämförelsens skull också tillbaka i tiden till decennier då många arbetade i riksdagen bara på deltid och insynen var knapp. I slutet av 1960-talet, långt före Rosilas tid, hittades till exempel 14 miljoner mark i lådor och kappsäckar i riksdagens kassavalv. Det var ekonomichefen dåvarande ekonomichefen Björn Feiring som inte hade betalat vidare riskdagspersonalens skatteförskott till skatteverket, och under tjugo års tid hade en av de största skandalerna ackumulerats i form av sedelbuntar som senare fick köras i skåpbil till statskontoret.
– Stilen och sättet i riksdagen har förändrats mycket, öppenheten är större och det ansvarsfulla hushållandet fått större fotfäste bland ledamöter och tjänstemän. När det gäller ansvar för gemensamma medel blir det så, att någon får bära den jobbiga rollen och ta tag i saker som alla inte gillar. För missförhållanden finns alltid, säger Maria Lohela, som var talman de tre första åren av nuvarande riksdagsperiod.
Riksdagsledamot Ben Zyskowicz (Saml), som är närvarande på bokutgivningen, säger att riksdagens budgetautonomi skapade en bubbla.
– Det fanns tidigare ett förhållningssätt till sparåtgärder som präglades av att det i sista hand är riksdagen som besluter om sina egna pengar och behov. Allt prat om att man behöver spara – det fanns på sätt och vis en inställning att det inte gäller oss, säger Zyskowicz.
Rosila har kanske valt med berättelser också från tiden innan han vandrade in i riksdagen på 1980-talet för att beskriva förändringen. I dagens läge har riksdagen visserligen svällt då gäller antalet anställda, särskilt efter att riksdagsledamöterna fick assistenter, men Rosila ger tack särskilt till Lohela och nuvarande generalsekreterare Maija-Leena Paavola för att ha förnyat arbetskulturen.
ANDRA LÄSER