Insändare: Har FN förfelat sitt syfte?

19.09.2022 16:16
Första världskriget var en katastrof, som inleddes mer eller mindre av misstag. Något sådant skulle aldrig mer få ske. Som garant för mellanstatliga förhandlingar grundades Nationernas Förbund (NF). Trots det bröt andra världskriget ut! Efter kriget sattes förhoppningarna till en ny organisation, Förenta nationerna (FN), som grundades i oktober 1945. NF upplöstes i april 1946.
Men, krig förekommer i dag i Europa, Afrika, Asien och väpnade konflikter i Sydamerika. Det finns ett antal organisationer under FN: Unesco, Unicef, ILO, WHO, FAO, ICAO, IFAD, IMO, IMF, ITU, Unido, UPU, WBG, WIPO, WMO, UNWTO, av vilka många är enormt betydelsefulla, men kärnuppgiften, att stämma konflikter i bäcken, har gett resultat endast då medlemmarna i säkerhetsrådet är eniga, vilket ofta inte har varit fallet, varför många initiativ lamslagits. I praktiken finns en till synes oöverbrygglig klyfta mellan demokratier och autokratier.
Tiden kanske vore mogen för en ny världsordning med en ny organisation, förslagsvis Free World Nations (FWN). Alla länder som blir antagna till den nya världsorganisationen skulle lämna FN. Till FWN skulle endast demokratier enligt följande kriterier godkännas: folkvalda parlament har högsta makten, rättsväsendet är oberoende av statsledningen, åsiktsfrihet råder, styret är helt sekulärt, kampen mot korruption, droghandel, slaveri och människohandel är stark och seriös.
För att uppmuntra till förändringar i önskad riktning, skulle mellan länder som hör till FWN en allmän tulltariff på 5 procent tillämpas. På export och import till och från länder som inte hör till FWN skulle en tull på 50 procent tillämpas. Brott mot regeln skulle inte vara förenligt med medlemskap i FWN. Fungerande FN organisationer skulle överföras till FWN.
Varför kunde inte Finland vara ett seriöst initiativtagande land som lanserar tanken, först inom EU, sedan vidare till stora fria världen.
Carl-Johan Blomstedt, Ingå

ANDRA LÄSER